BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Rola strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie
The Role of Age Management Strategy in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 155-167, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Przemiany demograficzne, Starzenie się społeczeństw, Zarządzanie wiekiem, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Demographic transformation, Ageing of the population, Age management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i głównych elementów strategii zarządzania wiekiem oraz określenie podstawowych wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań jej tworzenia, a także wybranych mikro- i makroekonomicznych skutków jej wdrażania. Opisano w nim również perspektywy zastosowania na szerszą skalę kompleksowej strategii zarządzania zróżnicowanymi wiekowo zespołami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach. Poruszone tematy wymagają oczywiście podjęcia dalszych szczegółowych badań i analiz. Proces demograficznego starzenia się społeczeństw powoduje konieczność zainteresowania omawianą tematyką w teorii i praktyce gospodarczej. Zarządzający zasobami ludzkimi będą wręcz zmuszeni nauczyć się wykorzystywać potencjał pracowników w dojrzałym wieku w celu utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jej polepszenia. Strategia zarządzania wiekiem powinna być zatem istotnym elementem zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of the main elements of the age management strategy. Enunciated the basic internal and external conditions of its creation, and the selected micro and macroeconomic effects of the strategy implementation. The prospects for the wider use of a comprehensive management strategy diverse age groups of employees in Polish companies have also been described. Disturbed questions require a further detailed research and analysis. The demographic process of advancing age need to interested of this subject both discussed in theory and business practice. A managers of human resource will be forced to learn, how to use the potential of mature workers. This will allow to maintain or improve the current market position. Therefore, age management strategy should be an important part of the strategic business management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to Good Practice in age Management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.
 2. Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus, "Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy" 2012, nr 17.
 3. Bałandynowicz-Panfil K., Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa, w: Z. Wiśniewski (red.), Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 4. Borowiec A., Rembiasz M., Pokolenie 50+ na rynku pracy - wybrane problemy, w: M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014.
 5. Czernecka M., Woszczyk W., Człowiek to inwestycja, HRP Group, Łódź 2013.
 6. Górny A., Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of Technical Equipment, HCI International 2014-Posters' Extended Abstracts.
 7. Litwiński J. Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Rozwój kariery zawodowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 8. Litwiński J. Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 9. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 10. Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, dokument implementacyjny, Warszawa 2013.
 11. Rantanen J., International Congress on Occupational Health, Singapore 2000.
 12. Szcześniak A. (red.), Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2013.
 13. Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, FISE, Warszawa 2006.
 14. Szczepański M., Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 15. Walker A., Combating Age Barriers in Employment. European Research Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1997.
 16. World Population Prospects: The 2012 Revision, Highlights and Advance Tables. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2013.
 17. Zmiana oblicza emerytur. Raport o gotowości emerytalnej Polaków, AGEON, www.ageon. pl (dostęp.1.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu