BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewski Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw agrobiznesu
Tax Burden as a Factor Affecting Behavior of Enterprises in the Food Marketing Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 92, s. 17-29, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obciążenia podatkowe, Agrobiznes, Podatek dochodowy od osób prawnych, Stopa podatkowa, Handel artykułami żywnościowymi
Tax burdens, Agrobusiness, Corporate income tax, Tax rate, Food trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem badań było teoretyczne i empiryczne określenie znaczenia podatku dochodowego od osób prawnych w funkcjonowaniu sektora żywnościowego oraz ocena poziomu i zróżnicowania efektywnej stopy podatkowej. Efektywna stopa podatkowa jest określana jako miara skuteczności działań przedsiębiorstw podejmowanych w zakresie optymalizowania obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów. Podstawową miarą efektywnej stopy podatkowej jest relacja wykazanego w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa podatku do zysku brutto. (fragment tekstu)

The purpose of this study was plotting changes in the level of taxation of enterprises operating in the food marketing chain. Particular attention was paid to determine the effect of income tax law on the behavior of operators in the sectors of production and distribution of food. Evaluation of effective tax rate helped to determine the effectiveness of diversity of enterprises in different sectors of the food economy in the optimization of the tax burden. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. LAMBIN J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 2. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009, http://www.mf.gov.pl [dostęp: 15 kwietnia 2011].
 3. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, http://bip.mg.gov.pl/ [dostęp 12 kwietnia 2011].
 4. JĘDRACHOWICZ M.: Efektywna stopa podatkowa. BDO Podatki i Rachunkowość, Nr 3 (37), 2010, http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl [dostęp 6 maja 2011].
 5. KPMG's Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2009, http://www.kpmg.com/ [dostęp: 15 kwietnia 2011].
 6. MYNARSKI S. (red.): Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.
 7. PODSTAWKA M. (red.): Finanse. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 8. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) http://www.stat.gov.pl/ [dostęp 1 czerwca 2010].
 9. Produkcja artykułów spożywczych i napojów. EconTrends Sector Analyses, Warszawa, 2011, http://www.securities.com/ [dostęp 15 kwietnia 2011].
 10. Rates matrix. Deloitte. http://www.dits.deloitte.com/ [dostęp 30 maja 2011].
 11. STIGLITZ J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274.
 13. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.
 15. ZARZECKI J.: Finanse. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu