BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zahorska Marta (University of Warsaw)
Tytuł
Equal, More Equal, The Least Equal: on Social Barriers in the Access to Education
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 1 (ang), s. 31-34, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Social Policy and Children
Słowa kluczowe
Dzieci, System edukacji, Nierówności społeczne, Wyrównywanie szans edukacyjnych
Children, Educational system, Social inequality, Equal educational opportunities
Abstrakt
There is a solid connection between the social background, i.e. the social status and economic situation of the parents, on the one hand, and the school achievements of the child on the other. Alongside with social status, other factors are taken into account with respect to the analysis of educational inequalities and disparities, namely: gender, religion, ethnic origin, and health status. In this paper I shall focus, however, solely on social background of children as a determinant of their educational progress, while keeping in mind that other factors also deserve a serious analysis. Social inequalities with respect to education in every country depend on two basic factors: the shape of the educational system and the socio-economic disparities within the population. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciechanowski J., Czyż E., Szewczyk E., red., (2002) Prawo do nauki. Raport z monitoringu, [The right to study. Report from the monitoring], Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 2. Dąbrowski M., Żytko M. (2008), Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich, [Basic skills of the third-grade children - a study], Warszawa: CKE.
 3. Dolata R. (2008), Szkoła-segregacje-nierówności, [School-segregationinequalities], Warszawa: UW.
 4. Education at a Glance 2008: OECD Indicators (2008), available at: .
 5. Fatyga B., Tyszkiewicz A., Zieliński P. (2001), Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, [The scale and the causes of school drop-out. Study in 32 regional units], Warszawa, ISP-CBOS.
 6. Frydrychowicz A., Koźniewska E. i inni (2006), Skala gotowości szkolnej, [The scale of readines for school education], Warszawa: CMPPP.
 7. GUS (2005), Zasięg ubóstwa materialnego w 2005 r., [The scale of poverty, 2005], Warszawa.
 8. GUS (2008), Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, [Education in the school year 2007/2008], Warszawa.
 9. NIK (2003), Informacja NIK o wynikach kontroli obowiązku szkolnego, [Data by NIK on school obligations], sygn. KNO-41002/2002, Warszawa.
 10. Kaczmarek M. (2003), Prawo dziecka i rodziny do pomocy, w: Polska dla dzieci. Ogólnopolski szczyt w sprawach dzieci, [Child's rights and help provided for the family, in: Poland and Children. National conference on children's rights], 23-24 may, Warszawa.
 11. Konarzewski K. (2004), Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003, [Primary school and gymnasium education in 2002/2003], Warszawa: ISP.
 12. Murawska B. (2004), Segregacje na progu szkoły podstawowej, [Segregation at the doorstep of primary school], Warszawa: ISP.
 13. Ogrodzińska T., red. (2000), Małe dziecko - znaczenie wczesnej edukacji, [Small children - Early education], Warszawa: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
 14. Pilch T. (1999), Spory o szkołę, [School dilemmas], Warszawa.
 15. Putkiewicz E., Zahorska M. (2001), Społeczne nierówności edukacyjne. Studium sześciu gmin, [Social inequalities. A study in 6 regions], Warszawa: ISP.
 16. Szlendak T., red. (2006), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, [Small children in Poland], Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.
 17. Warzywoda-Kruszyńska W. (2007), Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci, [Preventing child poverty], "Polityka Społeczna" nr 8.
 18. Wąsowska K. (2007), Wagary jako przejaw oporu wobec szkoły, [Truancyresistance to school], niepublikowana praca magisterska, obroniona w Instytucie Socjologii UW, Warszawa.
 19. Zahorska M. (2008), Uczniowie źli i bardzo źli, w: Rocznik Lubuski, [Poor students and very poor students], Tom 34, część 1: "Marginalizacja i elitarność w edukacji" red. E. Narkiewicz-Niedbalec, Zielona Góra.
 20. Zahorska M., Walczak D. (2008), Krajobraz po... reformie. Opinie nauczycieli na temat reformy edukacji, [After the reform. Teachers' opinions], w: Szafraniec K. (red.), Młodość i oświata za burtą przemian, [Youth and education in times of change] Toruń: Wyd. A. Marszałek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu