BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie konsumpcji w biednych i bogatych gospodarstwach domowych w Polsce
Consumption Diversity between Poor and Rich Households in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 73, s. 106-123, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Konsumpcja, Zachowania konsumenta
Households, Budgets of households, Consumption, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie poziomu i struktury wydatków konsumpcyjnych w najuboższych i najbogatszych gospodarstwach domowych oraz zasobności tych gospodarstw w dobra trwałego użytkowania w zależności od grupy dochodowej gospodarstwa domowego. (fragment tekstu)

The aim of the work was an analysis of consumption differences between poor and rich households. Research was based on the individual data of household budget collected by Central Statistical Offi ce. The poorest households were mainly multipersons family, located in the country and in towns, in which head of the family characterized by lower level of education than in the richest households. In households of the lowest income expenses on all categories of possession and services were much lower than in households with the best fi nancial situation, while expenses on consume goods in the poorest households increased slower than in the richest. The poorest households were worse equipped in durable goods, especially more modern. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BECKER G.S. 1965: A theory of the allocation of time. Economic Journal, 75, s. 493-517.
 2. Budżety Gospodarstw domowych w 2000, 2002, 2004 i 2006 r.: 2002, 2004, 2006, 2008, GUS, Warszawa.
 3. Dochód rozporządzalny, źródło elektroniczne - www.stat.gov.pl, 12.02.2009.
 4. GALBRAITH J.K. 1979: Ekonomia a cele społeczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. GARBARSKI L. 2001: Zachowania nabywców. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. GREGOR B. 2003: Elastyczność popytu. [w:] Mruk H.: Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Gospodarstwo domowe, źródło elektroniczne - www.stat.gov.pl, 12.02.2009
 8. GUTKOWSKA K., OZIMEK I., LASKOWSKI W. 2001: Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ M. 2007: Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. MICZYŃSKA-KOWALSKA M. 2004: Zachowania konsumenckie. Polihymnia, Lublin.
 11. Opisowe miary sił korelacji dwóch zmiennych. Źródło elektroniczne: http://www.opracowania.info/readarticle.php?article_id=3248 18.07.2008
 12. RUDNICKI L. 2004: Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. RUSNAK Z. 2004: Dobrobyt ekonomiczny gospodarstw domowych. [w:] Ostasiewicz W. (red.): Statystyka i ryzyko. Ocena i analiza jakości życia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. SZCZEPAŃSKA J. 2008: Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. CBOS, Warszawa źródło elektroniczne - www.cbos.pl
 15. SZTUCKI T. 1998: Encyklopedia marketingu. Defi nicje, zasady, metody. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 16. WŁODARCZYK-ŚPIEWAK K. 2003: Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych. Rozprawy i Studia 482. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 17. WOŚ J. 2003: Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu