BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Tendencje zmian na rynku tytoniowym w Polsce w latach 1990-2006
The Polish Tobacco Market in the Period 1990-2006
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 73, s. 125-141, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek wyrobów tytoniowych, Struktura produkcji, Przemysł tytoniowy
Tobacco products market, Production structure, Tobacco industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba przedstawienia zmian zachodzących w poziomie i strukturze produkcji oraz konsumpcji wyrobów tytoniowych, w tym szczególnie papierosów, w Polsce na tle tendencji światowych w latach 1990-2006. W opracowaniu omówiono pokrótce wieloaspektowość i znaczenie palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów. W analizie rynku wykorzystano podstawową literaturę w zakresie obranego do analizy przedmiotu badań, materiał stanowiły opracowania, raporty, ekspertyzy pochodzące z ministerstw ds. rolnictwa, dane Komisji Europejskiej, bazy danych FAOSTAST, WHO, USDA, GUS oraz informacje dostępne na stronach internetowych. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową i porównawczą. Obliczenia zostały przedstawione w ujęciu grafi cznym i tabelarycznym. (fragment tekstu)

In the world about 100 countries produce tobacco. The major producers are China, India, Brazil, the United States, Turkey, Malawi and Zimbabwe. They together produce over 80% of the worlds' tobacco. In the fact, only China accounts for over 35% of world production. FAO projected that world tobacco production is over 7,1 mln tones in 2010. The number of smokers will increase mainly due to expansion of the world's population. By 2030 there will be at least another 2 billion people in the world. Cigarettes account for the largest share of manufactured tobacco products, 96% of total value sales. Asia, Australia and the Far East are by far the largest consumers (2715 billion cigarettes), next the Americas (745 billion), Eastern Europe and Former Soviet Economies (631 billion) and Western Europe (606 billion). In Poland one of the most important branches is the tobacco industry. The cigarettes are the main part of polish production and consumption. Analysis of changes in production and consumption of tobacco products, especially cigarettes shows in the whole period 1990-2006 changing trends. In the last years it shows the distinctly growing trend of production of cigarettes and small stabilization of consumption. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza społeczna 2007: Warunki i jakość życia Polaków. Raport. (red.) J. Czapiński, T. Panek. Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego.
  2. KORZENIOWSKA E., PUCHALSKI K., 2000: Rozwiązanie problemu palenia tytoniu w miejscach pracy w Polsce. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy, Łódź.
  3. KRZYŻANOWSKA A., GŁOGOWSKI C., 2004: Nikotynizm na świecie, Następstwa ekonomiczne. Menedżer Zdrowia, Nr 2, s. 98.
  4. Legalna sprzedaż papierosów w Polsce w latach 1999-2005, Agro Trendy. Dodatek, 2005, Nr 27.
  5. NIEWADA M., FILIPIAK K.J., 2000: Analiza kosztów choroby. Ekonomiczne następstwa nikotynizmu. Ile można zyskać na efektywnej walce z nałogiem palenia? Część 5. [w:] Polski Przegląd Kardiologiczny, Nr 2, s. 367-371.
  6. OKRZESIK J., 2004: Przemysł tytoniowy - niezbyt różowa przyszłość. Boss Rolnictwo, Nr 23.
  7. PAPUGA J., 2002: Branża tytoniowa. Rolnictwo, Nr 11.
  8. POGŁUD W., 1984: Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa wyrobów tytoniowych. PTE, Warszawa, s. 34.
  9. Przeciwko epidemii. Działania rządów a ekonomika ograniczenia konsumpcji tytoniu. Bank Światowy, Waszyngton 1999, s. 15.
  10. REJEWSKI M., 1992: Rośliny przyprawowe i używki roślinne. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu