BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komorowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ekonomika produkcji ekologicznej w Polsce
The Economics of Ecological Production in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 73, s. 144-153, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Żywność ekologiczna, Produkcja roślinna
Food market, Organic food, Crop production
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach realizacji przyjętego kierunku polityki rolnej Unii Europejskiej rośnie wsparcie działań prośrodowiskowych w obszarze rolnictwa. Jedną z form jest wspieranie rozwoju produkcji rolniczej metodami ekologicznymi. Instrumentem realizacji polityki rolnej Unii w tym zakresie jest program rolnośrodowiskowy, w którego ramach wprowadzono płatności wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego. W Polsce, w następstwie realizacji programu notuje się dynamiczny rozwój produkcji ekologicznej, na co wskazuje rosnąca liczba gospodarstw ekologicznych. Pojawia się potrzeba badań ich ekonomiki i organizacji produkcji. Celem opracowania jest przedstawienie wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce i ekonomiki produkcji wybranych rodzajów działalności w gospodarstwach ekologicznych. (fragment tekstu)

Growing support for pro-ecological activities in agricultural area as a part of Common Agriculture Policy and creates a perspective of ecological agriculture development. The realization instrument of the European Union agricultural policy in this subject is Agro-Environment Program, which implemented payments supporting the growth of ecological production. In Poland, as an effect of this Program, there has been noticed a dynamic growth of ecological production, which is observed by the growing number of ecological farms. This creates the need for researches about their economics and production organization. The aim of this article is to present the support of ecological agriculture in Poland and production economics of selected activities in agricultural farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GULBICKA B. (2007): Rynek żywności ekologicznej, w: "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", nr 75, IERiGŻ - PIB, Warszawa, s. 56.
  2. KOMOROWSKA D. (2008): Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu. Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Lublin, s. 122-126.
  3. ŁUCZKA-BAKUŁA W. (2005): Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów, "Wieś i Rolnictwo", nr 2 (127), PAN - IRWiR, Warszawa, s. 179-182.
  4. NACHTMAN G. (2007): Dopłaty dla rolników gospodarujących metodami ekologicznymi (na podstawie PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), www.agrokoszty.pl
  5. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku, w: "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", nr 100, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2008.
  6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, www.minrol.gov.pl
  7. RUNOWSKI H. (2004): Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", nr 3 (124), PAN - IRWiR, Warszawa, s. 27.
  8. Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. WE L 198, 22.07.1991 r.).
  9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 93, poz. 898).
  10. ZEGAR J. (2007): Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo, "Wieś i Rolnictwo", nr 3 (136), PAN - IRWiR, Warszawa,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu