BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stosik Aneta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Leśniewska Aleksandra (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi - perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych
Innovative Solutions of Human Resources Management - Adaptation and Generational Differences Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 183-196, rys., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Innowacje
Information and Communication Technology (ICT), Human Resources Management (HRM), Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa rozwijają się poprzez stosowanie nowych rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne w zarządzaniu. Jednak aby wdrażać innowacje, organizacje potrzebują pracowników z nowymi, wirtualnymi kompetencjami. W artykule zaprezentowano przykładowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi wraz z opisem jego funkcji, a także podjęto kwestię adaptacji różnych grup pracowników do nowoczesnych praktyk swoich pracodawców. (abstrakt oryginalny)

Modern organizations have develop all the time so they implement new information technologies in management processes. Although, to implement innovations and adjust personnel to it, new virtual competencies are nowadays required. In the article selected IT tool was presented as a support for HR management, but also its functions were described. Adaptation problem was discussed in terms of different social aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Intermentoring - korzyści zastosowania w firmie, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, z. 51 nr 1146, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
 2. Baran M., Kłos M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek" 2014, nr 5, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.
 3. Borkowska S. (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. Cewińska J., Portale społecznościowe jako obszar komunikowania się z kandydatami do pracy - szansa czy zagrożenie?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 209, Poznań 2011.
 5. Cewińska J., Wojtaszczyk K., Realne zarządzanie zasobami ludzkimi w wirtualnym świecie, w: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 6. Chwiałkowska A., Social HRM - media społecznościowe jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, w: T. Porębska-Miac, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 7. Flazlagic A., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, nr 3(25), www.e-mentor.edu. pl/artykul/index/numer/25/id/549 (dostęp 16.06.2008).
 8. Guryn H., Informatyczne wsparcie działu HR: systemy zarządzania kadrami - opis praktyk, "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 11.
 9. http://searchsap.techtarget.com/tip/SuccessFactors-Workforce-Analytics-a-great-tool-ifyou- have-the-data> (dostęp czerwiec 2014).
 10. http://techcrunch.com/2008/01/14/successfactors-releases-71st-version-of-its-employeemanagement- software/ (dostęp 14.01.2008).
 11. http://blogs.successfactors.com/blogs/business-execution/the-new-face-of-hcm (dostęp 17.10.2012).
 12. Jurewicz B., Zawitkowski Ł., Transformacja działu HR: jak z administratora stać się partnerem strategicznym biznesu?, "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 5.
 13. Lipiński W., Kadry na ekranie, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 2.
 14. Łysik K., Turbulentne otoczenie jako wyzwanie dla działu HR współczesnej organizacji, "Nauka i Gospodarka" 2010, nr 4(7).
 15. Mankins M.C., Steele R., Turning Great Strategy into Great Performance, "Harvard Business Review", July-August 2005, https://hbr.org/2005/07/turning-great-strategy-into-greatperformance (dostęp lipiec 2007).
 16. Narkiewicz-Tarłowska J., Dziechciarz P., Trzy razy E. Wyzwania HR na czas kryzysu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 5.
 17. Ottens M., Internet Usage by Individuals and Enterprises, http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3433488/5308281/KS-NP-04-016-EN.PDF/2b0ff207-c046-4a1d-8720- 01a3eb8dca8e?version=1.0 (dostęp 26.04.2006).
 18. Pietroń-Pyszczek A., Polskie Y a sukces przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Gdańsk 2009.
 19. Portale korporacyjne a zarządzanie wiedzą - raport z badań, "E-mentor" 2006, nr 1(14), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/274 (dostęp 14.04.2006).
 20. Przetacka Z., Różnorodność ze względu na wiek - zarządzanie wiekiem w organizacjach, "Kobieta i Biznes: akademicko-gospodarcze forum" 2009, nr 17.
 21. Rakowska A., Pastuszak Z., Menedżer z głową w chmurach. Cloud managing i jego wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 4.
 22. Raport: Kandydat w sieci, www.hrk.pl/docs/raport_marzec2011.pdf (dostęp marzec 2011).
 23. Rosa G., Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers, w: G. Rosa (red.), Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 751, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 24. Rusak P., X, Y, Z: Pokoleniowa bitwa biurowa, w: Przewodnik pracodawcy, http://edukacja. jeleniagora.pl/doc/publication.pdf, 2013/2014.
 25. Rzechowska E., Garbacz A., Kajda M., Zaborek K., Osoby 50+ na rynku pracy: intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej, www.lbs.pl/projekt/ dezaktywizacja/files/Zaborek_art.pdf (dostęp 9.02.2013).
 26. Sajkiewicz A., Wyzwania IT w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" 2006, nr 1.
 27. Sowińska-Bonder K., Bliżej biznesu, "Personel i Zarządzanie" 2010, nr 1.
 28. Stachowska S., Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2014, nr 2.
 29. Striker M., Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia - wyniki badań empirycznych, "Business and Management" 2011, nr 223.
 30. Strojny M., Portale korporacyjne a zarządzanie wiedzą - raport z badań, "E-mentor" 2006, nr 1(14), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/274 (dostęp 12.04.2006).
 31. Stuss M.M., Wpływ globalizacji na funkcjonowanie działów HR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Poznań 2011.
 32. Szumowski W., Sytuacyjny sposób realizacji funkcji HR, "Nauki o Zarządzaniu" 2011, nr 8.
 33. Wang Y., Haggerty N., Knowledge Transfer in Virtual Settings: the Role of Individual Virtual Competency, "International Systems Journal" 2009.
 34. Wojtaszczyk K., Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów, "E-mentor" 2013, nr 2(49), www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/49/id/1003 (dostęp 25.04.2013).
 35. Woszczyk P., Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, w: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź 2013.
 36. Woźniak M., IT wobec współczesnych wyzwań funkcjonowania organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2012, nr 1.
 37. Woźniakowski A., Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR: nowe wyzwania dla dyrektorów HR, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, nr 2.
 38. Zdanowicz S., Technologia w służbie działom HR: rozwiązania on-line wsparciem w rekrutacji i systemowym zarządzaniu talentami, "Personel i Zarządzanie" 2011, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu