BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczar Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pojęcie kosztów w rosyjskim prawie bilansowym
The Concept of Costs in Russian Balance Law
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 181, s. 300-312, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Koszty, Rachunek zysków i strat, Prawo bilansowe, Standardy rachunkowości
Costs, Profit and loss statement, Balance law, Accounting standards
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska, Rosja
Russian Federation, Russia
Abstrakt
Koszty związane są z każdym obszarem działalności podmiotu gospodarczego. Realizacja przez rachunkowość różnych funkcji, takich jak na przykład funkcja informacyjna, wymaga stosowania w stosunku do kosztów różnego rodzaju klasyfikacji. Tematem artykułu jest klasyfikacja kosztów na potrzeby rachunku zysków i strat stosowana w Federacji Rosyjskiej, a jego celem - analiza podejścia do definicji kosztów oraz ich zakresu pojęciowego.(abstrakt oryginalny)

Costs are associated with every field of an economic entity's activity. Accounting realizes many functions, such as e.g. information function which requires to apply many different classification methods of costs. The topic of this article is a cost classification in the Russian Federation for a profit and loss account purposes. The aim of the article is an analysis of costs' definition and its conceptual range.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 №129ФЗ.
 2. Форма № 5 по ОКУД, Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н.
 3. Комментарий к ПБУ 6/01.
 4. Комментарий к ПБУ 8/01.
 5. Комментарий к ПБУ 10/99.
 6. Комментарий к ПБУ 15/01.
 7. Межуева Т., Нормативное регулированиe бухгалтерского учёта в РФ, www.rosbuh.com, 18.01.2011.
 8. Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств, (утв. приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н).
 9. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждено Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. Н 34н.
 10. Положение по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность организации" (ПБУ 4/99).
 11. Положение по бухгалтерскому учёту "Доходы организации" (ПБУ 9/99).
 12. Положение по бухгалтерскому учёту "Расходы организацции" (ПБУ 10/99).
 13. Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000).
 14. Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01).
 15. Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" (ПБУ 6/01).
 16. Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01).
 17. Положение по бухгалтерскому учёту "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ 8/01).
 18. Приказ Минфина России от 18 сентября 2006 г. N 116 н о внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учёту.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu