BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlonka Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Płynność finansowa a wielkość kapitału obrotowego w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej
Liquidity and the Volume of Working Capital in Selected Enterprises in the Meat Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 92, s. 115-128, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Kapitał obrotowy, Rynek mięsny, Przemysł mięsny
Financial liquidity, Working capital, Meat market, Meat industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym badań było określenie siły związku występującego między płynnością finansową a wielkością kapitału obrotowego netto w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej. W tym celu została zbadana korelacja między wskaźnikiem wielkości kapitału obrotowego netto a wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej. Aby zrealizować cel badania, przyjęto następującą hipotezę: "Wzrost poziomu kapitału obrotowego netto wpływa na poprawę płynności finansowej badanych przedsiębiorstw". (fragment tekstu)

Problems with financial liquidity are the main cause of bankruptcies of small and medium-sized enterprises in the short term. Financial liquidity is a priority element for a corporate finance manager should pay more attention when making current decisions. The specificity of the meat industry to a large extent is related to the management of net working capital. Identified and calculated the force and therefore a linear relationship between size of NWC and financial liquidity justifies the need for proper selection of management strategies of net working capital in order to maintain liquidity at a desirable level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CICIRKO T.: Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Oficyna Wyd. SGH 2010.
 2. CZEKAJ J., DRESLER Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. WN PWN, Warszawa 1996.
 3. DREWNOWSKA B., KMK, Widmo upadłości wisi nad rynkiem mięsnym, 03.02.2010, dostęp: http://www.parkiet.com/artykul/894003.html, 01.06.2011 r.
 4. DZIECHCIARZ J.: Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 5. GAWLIK L.: Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności,
 6. http://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/GSM2411/gawlik.pdf, 20.02.2011 r. http://dydaktyka.polsl.pl/kir/SPTF_WWW/15_SPTF.pdf , dostęp: 03.03.2011 r.
 7. MICHALSKI G.: Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej. Finanse i Bankowość 2002, nr 9.
 8. MICHALSKI G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. WN PWN, Warszawa 2005.
 9. PAZIO W.: Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu. WN PWN, Warszawa 1994.
 10. PIŁATOWSKA M.: Repetytorium ze statystyki. WN PWN, Warszawa 2006.
 11. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 12. SWAN A.R.H., SANDILANDS M.: Introduction to Geological Data Analysis. Blackwell Science Ltd., 1995.
 13. SWANSON D.A., TAYMAN J., BRYAN T.M., MAPE-R: A rescaled measure of accuracy for cross; http://cssd.ucr.edu/MAPE-R%EMPIRICALVSwansonTaymanBryan.pdf; dostęp: 26.02.2011 r.
 14. WAWRYSZUK-MISZTAL A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 15. WĘDZKI D., SIERPIŃSKA M.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. WN PWN, Warszawa 1997.
 16. WIECZORKIEWICZ R.: Jak rozwija się branża mięsna. Rynek Spożywczy, 06.03.2008, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-rozwija-sie-branza-miesna-1724859.html, dostęp: 01.06.2011 r.
 17. WIECZORKOWSKA G.: Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych - naukowy sposób poszukiwania związków między zmiennymi. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu