BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Kamila (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Solon-Lipiński Marek (Instytut Spraw Publicznych), Stasiowski Jędrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kapitał społeczny szkoły: budowanie i wykorzystywanie
The Social Capital of School: Building and Use
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 1 (tematyczny), s. 5-9, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, System edukacji, Współpraca
Social capital, Educational system, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Otoczenie instytucjonalne szkół jest bardzo zróżnicowane w zależności od modeli współpracy, które placówki realizują. W ramach każdego z modeli szkoła może rozwijać swoje instytucjonalne zasoby kapitału społecznego, na które składają się mniej lub bardziej trwałe relacje z partnerami współpracy. Spoiwem tych relacji jest wzajemne zaufanie, które tkwi nie tylko w osobistych relacjach pracowników instytucji, ale w zinstytucjonalizowanych normach współpracy, których źródłem są zarówno regulacje prawne, jak i wcześniejsze doświadczenia współpracy. (fragment tekstu)

The authors use the social capital theory to analyze school capacity to interact with other institutions. Results of the qualitative research study on the cooperation of educational institutions with their environment are used to describe several models of interaction. The authors describe opportunities and threats that each of these models may bring to the school as well as typical environmental circumstances that make every model more likely to occur. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.
  2. Czapiński J. (2006), Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka" nr 1, s. 7-26.
  3. Frieske K., Pawłowska K. (2011), Kapitał społeczny - lek na całe zło?, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
  4. Hernik K., Solon-Lipiński M., Stasiowski J. (2012), Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego szkół, Warszawa: IBE.
  5. Lin N., Cook K., Ronald B. (2001), Social capital: theory and research, New York: Aldine de Gruyter.
  6. Merton R.K. (1949), Social theory and social structure, New York: Free Press.
  7. Stasiowski J., Hernik K., Solon-Lipiński M. (2012), Źródła i uwarunkowania kapitału społecznego szkoły, "Studia Edukacyjne", Poznań, w druku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu