BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami
Elements of Control and Warning Systems in Financial Management
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 88, s. 59-70, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, System wczesnego ostrzegania, Wskaźniki finansowe
Financial management, Early warning system, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Menedżerowie finansowi w celu bardziej efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa wykorzystują między innymi informacje generowane przez wskaźniki finansowe dotyczące rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i sprawności działania przedsiębiorstwa, które tworzą system miar kondycji finansowej. W klasycznej analizie finansowej mierniki finansowe i obliczone wartości wskaźników bez zastosowania odpowiedniej procedury ich interpretacji i analizy są mało użyteczne. Dlatego też mierniki i wskaźniki tworzące system miar należy odpowiednio sklasyfikować oraz zaproponować dla nich stosowne metody kontroli ich poziomu i porównań z wielkościami określonymi jako wzorcowe lub pożądane wartości miar kondycji finansowej. Wartości wzorcowe, (pożądane) mogą być wielkościami planowanymi, mogą reprezentować normy, sugestie ekspertów (praktyków) co do ich poziomu lub wskaźniki struktury albo też przedziały dopuszczalne dla wybranych mierników (wskaźników). (fragment tekstu)

The article presents the general assumptions and structure of a system of indicators to assess the financial health of enterprise, then performed the indicators from the standpoint of their use in control and warning system. The rest of the article presents analysis of the dynamics and the use of stimulants and destimulants in the control-warning procedure to issue the warning signs before the deteriorating financial situation of the enterprise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEDNARSKI L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 2. KOPIŃSKI A.: Analiza finansowa banku. PWE, Warszawa 2008.
 3. KOPIŃSKI A.: Propozycja ostrzegawczego systemu wskaźników banku. [w:] Zastosowanierozwiązań informatycznych w bankowości. Materiały konferencyjne. Red. A. Gospodarowicz. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 872, Wrocław 2000.
 4. KOPIŃSKI A.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2001.
 5. KOPIŃSKI A.: Wzorcowe układy nierówności w ocenie kondycji finansowej banku Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio H Oeconomia Vol. XlIV, 2, Lublin 2010.
 6. KOWALAK R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. ODDK, Gdańsk 2003.
 7. Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 8. NOWAK E.: Przegląd metod statystycznych. [w:] Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2001.
 9. NOWAK M.: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. FRR w Polsce, Warszawa 1998.
 10. SIEDLECKA U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. PWE, Warszawa 1996.
 11. WALCZAK M.: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 12. WIERZBIŃSKI J.: Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 8/1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu