BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efekty funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Effects of Functioning of Slupsk Special Economic Zone
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 311-324, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Polityka regionalna UE, Rozwój regionalny
Special economic zones, EU regional policy, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 r. Położona jest w północnej części Polski, w bliskości Republiki Federalnej Niemiec. Na koniec grudnia 2009 r. powierzchnia całkowita Strefy wynosiła 401,1725 ha (z czego ok. 59,1% stanowiły grunty zagospodarowane) rozlokowanych w trzech województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Do tego czasu wydano 71 zezwoleń na działalność gospodarczą w SSSE. Liczba zatrudnionych zasadniczo systematycznie wzrastała i wynosiła 2,4 tys. osób. Funkcjonują tu firmy głównie z branży motoryzacyjnej, hutnictwa, przetwórstwa drzewnego, branży metalowej, przetwórstwa ryb oraz usług transportu i magazynowania. Zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie funkcjonować do 2020 r. (abstrakt oryginalny)

Słupsk Special Economic Zone (SEZ) arose in 1997. It is situated in the northern part of Poland, in the vicinity of the Federal Republic of Germany. At the end of December 2009 the total surface of the zone was 401,1725 ha (of which developed land made about 59.1%) located in three voivodeships: Pomeranian, West-Pomeranian Great Poland. Seventy one permissions on economic activity in the zone had been issued till then. The number of employees substantially and steadily increased and was 2.4 thousand. In the zone there are mainly firms from the automotive industry, metallurgy, wood processing, metal industry, fish processing and transport services and storage. According to the Law on special economic zones, Słupsk Special Economic Zone will be till 2020.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat B., Społeczno-ekonomiczne przesłanki lokalizacji specjalnych stref ekonomicznych na obszarach miast w Polsce, [w:] K. Wilk, I. Potoczna (red.), Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitarnych II, "Biblioteka Regionalisty" nr 6 (4/2006), Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 2. Brdulak J., Specjalne Strefy Ekonomiczne jako element społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, [w:] E. Mączyńska, P. Pysza (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa 2003.
 3. Hajduga P., Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i efekty jej funkcjonowania w latach 1997-2005, [w:] J. Sokołowski, Z. Przybyła (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Wydawnic- two AE, Wrocław 2007.
 4. Hajduga P., Specjalne strefy ekonomiczne i ich funkcjonowanie w obrębie dużych miast Polski, [w:] M. Łyszczak, K. Wilk (red.), Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, Prace Naukowe Akademii Ekono- micznej nr 1087, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 5. Korenik S., Uwarunkowania ekonomiczne tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. [w:] M. Orębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 785, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 6. Małachowski K., Polish Special Economic Zones In Context of Integration With European Union, [w:] J. Kitowski (ed.), Geopolitical Studies vol. 11 Eastern Dimension of European Union, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa 2003.
 7. Paczoski A., Uwarunkowania i ocena działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych, [w:] S. Flejterski (red.), Europa Regionum, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 8. Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 9. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU 1994, nr 123, poz. 600 z późn. zm.).
 10. www.mg.gov.pl.
 11. www.sse.slupsk.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu