BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Przybyła Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał społeczny - wybrane aspekty
Social Capital - Some Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 325-334, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Rozwój
Social capital, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano pokrótce cztery wybrane kwestie dotyczące kapitału społecznego, które są przedmiotem dyskusji i rozważań lub co do których nie ma konsensusu, co czyni z koncepcji kapitału społecznego ożywiony przedmiot badań i dyskusji. Zaprezentowano problemy definicyjne kapitału społecznego, dwojaki charakter jego wpływu na procesy rozwoju (a szczególnie negatywny kapitał społeczny), dwa punkty widzenia kapitału społecznego - jako dobro publiczne i jako dobro prywatne oraz kwestie krytyki pojęcia. (abstrakt oryginalny)

Four selected issues concerning social capital are briefly presented in the article: problems with the definitions of social capital, its two ways character of influence on socio-economic development (and particularly adverse social capital), two points of view of social capital: as public goods and as private goods as well as a critical point of view on social capital. This issues cause that the concept of social capital is still alive and there are lively and stormy discussions about social capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P., Kwon S.W., Social Capital: The Good, the Bad and the Ugly, [w:] E. Lesser (red.), Knowledge and Social Capital. Foundations and Applications, Butterworth - Heinemann, Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi 2000.
 2. Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 3. Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 4. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2.
 5. Foley M., Edwards B., Escape from politics? Social theory and the social capital debate. ,,American Behavioral Scientist" 1997, vol. 40, no. 5.
 6. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław, PWN 1997.
 7. Grootaert Ch., van Bastelaer Th., Introduction and overview, [w:] Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer (red.), The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, Cambridge University Press 2002.
 8. Jabłoński Ł., Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 5-6.
 9. Kiersztyn A., Kapitał społeczny - ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 10. Kostro K., Zagadnienia kulturowe w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3.
 11. Kwiatkowski M., Aksjonormatywne aspekty kapitału społecznego, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 12. Lin N., Building a Network of Social Capital, [w:] N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Social Capital. Theory and Research, New York 2001.
 13. Mach B., Wesołowski W., Ruchliwość a teoria struktury społecznej, PWN, Warszawa 1982.
 14. Matysiak A., Reprodukcja kapitału społecznego w gospodarce, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 15. Polska smuta, Debata "Polityki" - rozmowa z prof. Januszem Czapińskim o kryzysie zaufania, nepotyzmie oraz dobrym i złym kapitale społecznym, "Polityka" z 19.04.2009.
 16. Portes A., Social capital: Its origins and applications in modern sociology, ,,Annual Review of Socio-logy" 1998, vol. 24.
 17. Przymeński A., Kapitał społeczny, pojęcie czy teoria? [w:] L. Frąckiewicz, A. Raczaszek (red.), Kapitał społeczny, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 18. Przymeński A., Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
 19. Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 20. Semih Akçomak D., Bridges in social capital: A review of the definitions and the social capital of social capital researchers, UNU-MERIT Working Papers, Maastricht 2009.
 21. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 22. Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany, PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 23. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? "Ekonomista" 2008, nr 1.
 24. Ratajczak M. (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 25. Zboroń H., Kapitał społeczny w refleksji etycznej, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu