BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Kamila (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Wasilewska Olga (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Kasprzak Tomasz (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
Tytuł
Kierunki rozwoju przywództwa szkolnego w Europie
Directions of School Leadership Development in Europe
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 1 (tematyczny), s. 10-15, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Przywództwo, System edukacji, Edukacja
Leadership, Educational system, Education
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem poniższego artykułu jest przedstawienie kluczowych koncepcji teoretycznych oraz wyników badań towarzyszących dyskusji nad przywództwem szkolnym w krajach UE i OECD, natomiast kwestia praktycznego funkcjonowania różnych typów przywództwa w szkole pozostaje poza jego obszarem. Analizie poddane zostały cztery typy przywództwa: transformacyjne, rozproszone, systemowe oraz przywództwo zorientowane na nauczanie. Za ich wyborem przemawia obecne od kilku lat zainteresowanie tymi koncepcjami uwidaczniające się bogatą literaturą przedmiotową oraz międzynarodowymi projektami badawczymi. (fragment tekstu)

The article presents an analysis of the key concepts used in the global debate on school leadership. Starting from the classic leadership competence development approach, concepts like transformational leadership, distributed leadership, instructional leadership and system leadership are critically analysed. The article also explores the results of studies dedicated to models of school leadership, and the links between political decisions and leadership theory and research is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barath T., Szabo M., red. (2011), Does leadership matter? Implications for leadership development and the school as a learning organization, Szeged: HUNSEM/Nemezeti Tankonivkaido.
 2. Bolden R. (2011), Distributed leadership in organizations: a review of theory and research, "International Journal of Management Reviews", Vol. 13, s. 251-269.
 3. Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A. (2011), Nowe spojrzenie na pozycję Polski w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów, w: Niemierko B., Szmigel M.K. (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, Materiały XVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 23-25.09.2011, Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 4. Halasz G. (2011), School leadership and pupil learning outcomes, w: Barath T., Szabo M. (red.), Does leadership matter? Implications for Leadership development and the school as a learning organisation, Szeged: HUNSEM/Nemezeti Tankonivkaido.
 5. Harris A. (2011), Distributed leadership: implications for the role of the principal, "Journal of Management Development", Vol. 31, No 1, s. 7-17.
 6. Hartman M., Schratz M. (2010), Case studies from Austria, w: Schratz M. i in., Improving school leadership in Central Europe. Final report from the project: School leadership for effective learning - defending the school leaders' competencies, Budapest: Tempus Public Foundation.
 7. Hopkins D. (2009), Every school a great school: meeting the challenge of large-scale long-term educational reform, London: Institute of Education, http://www.ssat-inet.net/en-gb/pdf/DH_1chap.pdf [dostęp 3.01.12].
 8. Hopkins D., Higham R. (2007), System leadership: mapping the landscape, "School Leadership and management", Vol. 27, No. 2, s. 147-166.
 9. Instytut Badań Edukacyjnych (2011), Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą, Raport niepublikowany, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 10. Leithwood K., Day C., Samons P., Harris A. i Hopkins, D. (2007), Seven strong claims about successful school leadership, Nottingham: National College for School leadership.
 11. Leithwood K., Louis K. S., Anderson S., Wahlstrom K. (2004), How leadership influences student learning, New York: Wallace Foundation.
 12. Mac Ruairc G., Schratz M. (w druku), Working with partners and the external environment, w: What the sage say: EPNOSL's Expert position on school leadership, Working paper, European Policy Network on School Leadership.
 13. Mac Ruairc G. (2010), This way please! Improving school leadership: the OECD way, "Journal of Educational Administration and History" 42(3), s. 223-246.
 14. Marks M., Printy S. (2003), Principal leadership and school performance: an integration of transformational and instructional leadership, "Educational Administration Quarterly" 39(3), s. 370-397.
 15. Marzano R.J., Waters T., McNulty B.A. (2005), School leadership that works: From research to results, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 16. Mazurkiewicz G. (2010), Przywództwo edukacyjne - nowy paradygmat zarządzania w oświacie, w: Kwiatkowski S., Michalak J.M. (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 17. Michalak J.M. (2006), Istota i modele przywództwa szkolnego, w: Michalak J.M. (red.), Przywództwo w szkole, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 18. Michalak J.M. (2010), Przywództwo edukacyjne w budowaniu potencjału szkoły, w: Kwiatkowski S., Michalak J.M. (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 19. Michalak J.M. (2011), Przywództwo w zarządzaniu szkołą, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 20. Muijs D. (2011), Leadership and organizational performance: form research to prescription?, "International Journal of Education Management", Vol. 25, No. 1, 2011, s. 45-60.
 21. Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (2011), European synopsis. The making of leadership in education, Hildesheim: NLQ.
 22. OECD (2009), Creating effective teaching and learning environments: first results from TALIS, Paris: OECD Publishing.
 23. Piwowarski R., Krawczyk M. (2010), Zarządzanie i przywództwo w szkołach (w świetle analizy danych projektu TALIS), w: Kwiatkowski S., Michalak J.M. (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 24. Pont B., Nusche D., Moorman H. (2008), Improving school leadership, Volume 1: Policy and practice, Paris: OECD Publishing.
 25. Pont B., Nusche D., Hopkins D., red. (2008), Improving school leadership, Volume 2: Case studies on system leadership, Paris: OECD Publishing.
 26. Sergiovanni T.J. (1999), Refocusing leadership to build community, "The High School Magazine", September, s. 12-15.
 27. Spillane R., Halverson R., Diamond J.B. (2001), Investigating school leadership practice: a distributed perspective, "Educational Researcher", Vol. 30, No. 3, s. 23-28.
 28. Stewart J. (2006), Transformational leadership: an evolving concept examined through the works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood, "Canadian Journal of Educational Administration and Policy", Issue 54, June 26, s. 1-29.
 29. Timperley H.S. (2005), Distributed leadership: developing theory from practice, "Curriculum studies", Vol. 00, s. 1-26.
 30. Yirci R., Kocabas I. (2010), The importance of mentoring for school principals: a conceptual analysis, "International Journal of Educational Leadership Preparation", Vol. 5, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu