BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mempel-Śnieżyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Władze lokalne we wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Local Government in Supporting Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 349-359, rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie przedsiębiorczości, Wspieranie rozwoju lokalnego
Small business, Entrepreneurship support, Local development support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje kwestie związane ze wspieraniem przedsiębiorczości sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W celu trafnego ujęcia zagadnienia w pierwszej kolejności wskazano na istotną rolę tego sektora we współczesnej gospodarce, a następnie na udział władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to define the relationship between local authorities and small and medium enterprises. The first part of the paper presents the main role of this sector enterprises in present economy. The awareness of assets and opportunities the region has enables to create a business-friendly environment. Entrepreneurs are undoubtedly seen as the ones who contribute to the local and regional development and, in this way, to the socio-economic development of a country. The paper presents the opportunities of development and actions taken to support business initiatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery rozwoju przedsiębiorczości, http://www.archiwum.parp.gov.pl (11.05.2010).
 2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działań, Difin, Warszawa 2008.
 3. Chmielak A., Główne bariery rozwoju MSP w Polsce, [w:] B. Plago (red.), Małe i średnie przed-siębiorstwa w gospodarce regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 4. Dylewski M., Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Ekonomiczne problemy usług nr 11, T. II, Zeszyty Naukowe nr 471, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 5. Enterprise and industry publications SME definition. User guide and model declaration, Wyd. Wspólnoty Europejskiej 2006.
 6. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 7. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodar-czego, Rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 8. Kogut-Jaworska M., Stymulowanie rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych (na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim), [w:] Gospodarka przestrzenna XI, KGPiAS UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. Krajowy fundusz kapitałowy jako uzupełnienie systemu wspierania rozwoju sektora MSP, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 10. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 11. Markowski T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
 12. Mempel-Śnieżyk A., Terytorialne systemy produkcji jako podstawa rozwoju lokalnego na przykładzie Dolnego Śląska, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 13. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.
 14. Piątkowski W., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] K. Piech (red.), Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, PTE, Warszawa 2000.
 15. Regulski J., Kocoń W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 16. Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2008.
 17. Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 18. www.wroclaw.pl.
 19. Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007--2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu