BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kilar Wioletta (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Funkcjonowanie korporacji Amazon.com w warunkach kryzysu gospodarczego
The Operating of Amazon.com Corporation during the Economic Crisis
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 27, s. 72-83, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych = Impact of the Economic Crisis on Changes of Industrial Structures
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Przedsiębiorstwo informatyczne, Studium przypadku
Economic crisis, IT enterprises, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Amazon
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonowania korporacji Amazon.com, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu światowego. Natomiast jego celem jest wskazanie zmian potencjału ekonomicznego tej firmy oraz przedstawienie podejmowanych działań, które miały wzmocnić jej pozycję konkurencyjną i sytuację finansową podczas kryzysu gospodarczego. Przeprowadzone badania wskazują, że badana korporacja rozwijała się w sposób szybki i stały, co przejawiało się zarówno w poziomie zatrudnienia, jak i w wynikach finansowych. Amazon.com, w przeciwieństwie do większości korporacji różnych branż, także informatycznej, nie pogorszył wyników swojej działalności z powodu kryzysu światowego.(abstrakt oryginalny)

The paper analyses operations of Amazon.com, with a particular focus on the period of the global crisis. The aim is identifying changes in its economic potential and presenting actions undertaken by Amazon.com in order to reinforce its competitiveness and financial condition during the crisis. The research conducted showed that the corporation was growing fast and steady, as proven by the number of its staff and its financial performance. Contrary to most corporations in a variety of business sectors, performance of Amazon.com did not deteriorate as a result of the global crisis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dorocki, S. (2010). Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 125-136.
 2. Flejterski, S. (2010). Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy, konsekwencje. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 134-154.
 3. Kalicki, K., Krześniak, A. (2010). Polityka pieniężna w strefie euro i USA a ceny aktywów w świetle doświadczeń kryzysu. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej?. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 155-185.
 4. Kilar, W. (2007). Zarys kształtowania się korporacji ponadnarodowej Microsoft. W: I. Kiniorska, S. Sala (red.). Rola Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Badaniach Regionalnych. Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, tom II. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 381-389.
 5. Kilar, W. (2009). Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 48-56.
 6. Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 153-168.
 7. Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187-196.
 8. Kutera, M., Surydykowska, S.T. (2009). Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
 9. Michalski, R. (2010). Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a zmiana układu sił w gospodarce i finansach świata. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 317-337.
 10. Rachwał, T. (2009). Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and european integration. W: J. Kitowski (red.). Geopolitical Studies, vol. 15. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 133-164.
 11. Raporty roczne Amazon.com z lat 1997-2011. Pozyskano z http://www.amazon.com
 12. Rosati, D. (2010). Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007-2009. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 103-133.
 13. Stodolak, S. (2009, 17 marca). Historia sukcesu sklepu Amazon.com. MamBiznes.pl. Pozyskano z http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/1090
 14. Spector, R. (2000). Amazon.com. Historia przedsiębiorstwa, które stworzyło nowy model biznesu. Warszawa: K.E. Liber.
 15. Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 85-114.
 16. Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997-2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219-240.
 17. Wajda, E., Zoričič-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 109-118.
 18. Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11-22.
 19. http://www.amazon.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu