BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stosik Aneta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Leśniewska Aleksandra (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Przegląd stosowanych praktyk współczesnego HR inspiracją dla HR menedżera
Review of the Human Resources Practices as an Inspiration for the HR Manager
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 197-207, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zasoby ludzkie, Kapitał intelektualny, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Human capital, Human Resources Management (HRM), Human resources, Intellectual capital, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd metod i technik wspomagających podnoszenie efektywności organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji. Nowa praktyka zarządzania jest implementacją procesów wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim głównie w dużych firmach, najczęściej w korporacjach z dużym kapitałem, o charakterze międzykulturowym i międzynarodowym. Opisane w artykule nowe techniki zarządzania znajdujące zastosowanie w dużych firmach z powodzeniem, zdaniem autorek, mogą sprawdzać się również w mniejszych. Należy zatem zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania, nowatorskie pomysły oraz wdrożenia, które przynoszą zakładane sukcesy zarówno dużym firmom, jak i organizacjom z sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is a review of methods and techniques supporting effectiveness improvement in the modern organization in human resources management. New practice of those methods and concepts is an implementation of human resources management processes in large companies, mainly in cross-cultural and international corporates with huge capital. Experiences of large companies can be implemented in small business, so the authors suggest to pay attention to the modern solutions and innovative ideas which bring success for all kind of organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajek K., Zmiany kultury organizacyjnej w perspektywie wielokulturowej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2013, nr 283.
 2. Gobillot E., Przywództwo przez integrację: budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 3. http://weblog.infopraca.pl/2009/10/nowe-terminy-w-hr-onboarding/ (dostęp 4.10.2014).
 4. Kowalewski K., Teoria i rzeczywistość zarządzania różnorodności, "Przedsiębiorstwo Przyszłości" 2014, nr 2(19).
 5. Królak-Wyszyńska K., Rudolf T., Miliony z pomysłów, czyli jak zdobyć dodatkowe przychody dzięki zarządzaniu pomysłami, "E-mentor" 2010, nr 2(34).
 6. Moczydłowska J.M., Kowalewski K., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
 7. Nonaka J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000.
 8. Rzeźnik B., Empowerment i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2, Gdańsk 2009.
 9. Stoner J.A.F., Freedman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 10. Zając C., Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/1, Sopot 2011.
 11. Zimniewicz K., Problem weryfikacji koncepcji zarządzania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, z. 12, cz. III.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu