BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piepiora Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w powiecie kłodzkim
Local Policy of Counteracting the Effects of Natural Disasters in Kłodzko District
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 378-394, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Katastrofa, Polityka, Ochrona przeciwpożarowa
Disaster, Politics, Fire protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region kłodzki
Abstrakt
W niniejszym artykule przybliżono problematykę przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Prowadzenie polityki dotyczącej katastrof naturalnych pozwala minimalizować skutki ich wystąpienia poprzez: planowanie przestrzenne, prowadzenie gospodarki wodnej, wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia, pozyskiwanie promes na usuwanie skutków katastrof naturalnych. Warunkiem koniecznym do jej realizacji na poziomie lokalnym powiatu (NUTS 4, LAU 1) i gminy (NUTS 5, LAU 2) jest wykorzystywanie instrumentów warunkujących funkcjonowanie odpowiednich instytucji, co autor weryfikuje na przykładzie powiatu kłodzkiego. Słowa kluczowe: katastrofa naturalna, przeciwdziałanie, polityka, powiat kłodzki, skutki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the issue of counteracting the results of natural disasters. Conducting the natural disasters policy can reduce the results of their occurrence through the spatial planning, executing water management, expending measures for public safety, fire protection and health care, crisis management, raising the promises for removing the results of the natural disasters. The necessary condition for the implementation of this policy on the local level of the county (NUTS 4, LAU 1) and district (NUTS 5, LAU 2) is applying the instruments which regulate the functioning of adequate institutions. It is verified by the author on the example of Kłodzko district. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barszczyńska M. (red.), Zagrożenia naturalne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2000.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej: Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK), http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=w&id=230&akcja=wydzial&menu=233 (6.06.2010).
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Historia, położenie, mieszkańcy. Mapa powiatu kłodzkiego, http://www.bip.powiat.klodzko.pl/pi/spklo/359.gif (6.06.2010).
 4. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Gminy Kłodzko. Struktura Urząd/telefony/e-maile, http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=31&idmp=34&r=r, 06.06.2010.
 5. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda. Pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda, http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=368 (6.06.2010).
 6. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Międzylesie. Struktura Organizacyjna Urzędu, http://www.miedzylesie.pl/ (6.06.2010).
 7. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju, http://bip.polanica.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23 (6.06.2010).
 8. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wojewódzki plan reagowania w przypadku wystąpienia suszy, Wrocław 2005.
 9. Drabiński A. (red.), Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 12.10.2006.
 10. Dubicki A. (red.), Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2002.
 11. Kasprzak M., Wezbrania i powodzie na rzekach Dolnego Śląska, [w:] Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 12. Kossowska-Cezak U. (red.), Słownik meteorologiczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2003, s. 246.
 13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie kłodzkim, http://www.kppsp.klodzko.pl/osp (6.06.2010).
 14. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku, http://www.klodzko.policja.gov.pl/www/index.cgi?numer= 2&menu=0 (6.06.2010).
 15. Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej - Lokalny system monitoringu hydrometeorologicznego powiatu kłodzkiego, http://www.lsop.powiat.klodzko.pl/index.php?link=MAIN (6.06.2010).
 16. Mitek T., Czekanie na wiosenne wody, "Przegląd Obrony Cywilnej" nr 1, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
 17. Powiat Kłodzki Ziemia Kłodzka - Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie. Charakterystyka. Położenie, http://www.powiat.klodzko.pl/?lang=pl&movie=true&sound=true&mod=1&site=2232 (6.06.2010).
 18. Program dla Odry 2006 - Inwestycje planowane, http://www.programodra.pl/ramka.htm (6.06.2010).
 19. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku, s. 1.
 20. Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój, http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok= 4&idmp=2&r=o (6.06.2010).
 21. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju, s. 1.
 22. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Szczytna.
 23. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju, Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.
 24. Sołtyszczak J. (red), Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015, Załącznik do Uchwały Nr XIX/282/2008 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015", Kłodzko, maj 2008.
 25. Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłodzkiego, Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXIII/246/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r., Wrocław, październik 2003.
 26. Struktura stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie, Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
 27. Struktura Stanowisk Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/61/07 Wójta Gmin Lewin Kłodzki z dnia 30 października 2007 r.
 28. Śleszyński P. (red.), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, PAN IGiPZ, Warszawa 2007.
 29. Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej - schemat organizacyjny.
 30. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 2007, nr 89, poz. 589 i 590 z późn. zm.).
 32. Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
 33. Zarządzenie nr 73/08 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.
 34. Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kłodzku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu