BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieć Melania (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klembowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej na tle ogólnych tendencji w latach 2002-2008
Innovativeness of Agrifood Enterprises within General Tendency in 2002-2008 Period
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 90, s. 89-98, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Przemysł spożywczy
Enterprise innovation, Agri-food company, Food industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących polskich przedsiębiorstw branży spożywczej w kontekście ich innowacyjności w okresie dwóch lat przed przystąpieniem do Unii Europejskiej i cztery lata po tym wydarzeniu (do 2008 roku). Dane poddane analizie pochodzą z trzech okresów badawczych: 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008. Badania innowacyjności przedsiębiorstw prowadzone przez GUS odbywają się co roku, jednak bardziej szczegółowe dane dotyczą przedziałów czasowych obejmujących 3 lata. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present result of the research concerning Polish enterprises in food sector in innovativeness area. The research period include time before polish accessing to EU till 2008. In particularly pay attention on: innovation activity, expenditures on innovation, factors hampering innovation totally and especially in food and beverages sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMOWICZ M. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Rodzaje innowacji, Tom 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
 5. GRUSZECKI T. Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 6. Informacja miesięczna nt. stanu realizacji SPO WKP w latach 2004-2006, stan na dzień 31 stycznia 2008 r., http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR/rdonlyres/F14F48F0-A410- 4A53-A648-0AEE4CD7F886/44937/SPOWKP_IM_styczen_2008.pdf.
 7. ŁĄCKA I. Polska polityka innowacyjna w świetle zasad good governance, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 83, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 8. Nauka i Technika 2006, GUS, Warszawa 2007.
 9. NIEĆ M. Innowacyjność przedsiębiorstw spożywczych - zastosowanie dynamicznego wskaźnika innowacyjności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII, zeszyt 2. Wydawnictwo Wieś Jutra, 2011.
 10. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa 2008.
 11. PUCHAŁA-KRZYWINA E., Czynniki ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007-2009. [w:] Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 r., INE PAN, Warszawa 2011.
 12. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r., INE PAN, Warszawa 2006.
 13. Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A., http://www.relacje.mieszko.pl
 14. SCHUMPETER J., Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 15. Stępień B., Instytucje rynkowe - źródła innowacji dla przedsiębiorstw międzynarodowych?, [w:] Mizgajska (red.), Zeszyty Naukowe: Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 48
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu