BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna I. (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Czub Magdalena (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
Tytuł
Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim
Early Childhood Education and Care in Poland in the European Context
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 1 (tematyczny), s. 15-19, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Opieka nad dzieckiem, Edukacja, Jakość życia
Childcare, Education, Quality of life
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wysokiej jakości opieka nad małym dzieckiem i wczesna edukacja zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie przynoszą wymierne korzyści jednostkowe i społeczne. Jednostce w kolejnych latach życia zapewniają coraz większą samodzielność w zaspokajaniu potrzeb i lepsze samopoczucie, warunkują lepsze efekty kształcenia na wszystkich poziomach edukacji oraz dają większe szanse odniesienia sukcesu na rynku pracy (znalezienie i utrzymanie pracy) oraz sukcesu życiowego. W odniesieniu do społeczeństwa zmniejszają zakres problemów zdrowotnych i społecznych także związanych z rynkiem pracy, a co za tym idzie, obniżają koszty państwa związane z kompensowaniem deficytów edukacyjnych, opieką społeczną, rozwiązywaniem problemów zdrowotnych czy pracą wymiaru sprawiedliwości. (fragment tekstu)

The paper presents the contemporary approach to education understood as a process starting from the beginning of life. Describes the basic quality benchmarks of early childhood education and care and shows the status of the system existing in Poland, compared to solutions and requirements in Europe. It also indicates the need to introduce changes in Poland. Considering the need for change, the authors, in the analysis of the current system of early childhood education and care, suggest to use the U. Bronfenbrenner's ecological approach to development and the P.B. Baltes's concept of resources - SOC (selection, optimization, compensation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltes P.B. (1997), On the incomplete architecture of human ontogeny: selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory, "American Psychologist", nr 52, s. 366-380.
 2. Barič L. (1992), Promoting health: new approaches and developments, "Journal of the Institute of Health Education", nr 30, s. 6-17.
 3. Barič L. (1993), The settings approach - implications for policy and strategy, "Journal of the Institute of Health Education", nr 31, s. 17-24.
 4. Bennet J. (2008), Benchmarks for Early Childhood Services in OECD Countries, Innocenti Working Paper 2008-02, Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
 5. Bronfenbrenner U. (1979), The ecology of human development, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 6. Brzezińska A.I., Czub M., Czub T. (2012), Krótko- i długofalowe korzyści z wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji, "Polityka Społeczna", w tym numerze.
 7. Children in Scotland (2010a), Country profile: Poland. A report for the cross-European programme Working for Inclusion: the role of the early years workforce in addressing poverty and promotion social inclusion, Edinburgh, pobrano z: http://www.childreninscotland.org.uk
 8. Children in Scotland (2010b), Working for Inclusion: how early childhood education and care (ECEC) and its workforce can help Europe's youngest citizens, Edinburgh, pobrano z: http://www.childreninscotland.org.uk
 9. European Network of National Observatories on Childhood (2010), Early Childhood Education and Care Services in the European Union Countries. Proceedings of the ChildONEurope Seminar and integrated review, Istituto degli Innocenti: Firenze, s. 12.
 10. Fortunati A. (2011), Jakość pracy placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem na przykładzie San Miniato, "Dzieci w Europie", nr 20 (8), s. 6-8.
 11. Giza A., Wiśnicka M. (2010), W czym jest problem?, w: A. Giza (red.), Edukacja małych dzieci - standardy, bariery, szanse, Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, s. 18-28.
 12. Komisja Europejska (2008), Realizacja celów barcelońskich w zakresie struktur opieki nad dziećmi do osiągnięcia wieku szkolnego SEC(2008)2597 [dokument roboczy], Bruksela.
 13. Komisja Europejska (2011), Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość (COM (2011)66), [komunikat], Bruksela.
 14. Mendel, M. (2006), Rodzina a edukacja małego dziecka, w: T. Szlendak (red.), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, s. 150-163.
 15. Rada Unii Europejskiej (2011), Konkluzje Rady w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość, Dz.U. C 175/03 z 15.06.2011, Bruksela.
 16. Sęk H., Brzezińska A.I. (2010). Podstawy pomocy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 735-784.
 17. Szafraniec K. (2011), Raport Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu