BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner-Hrabi Justyna (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Stroińska Ewa (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Charakterystyka organizacji zespołów wiedzy - ujęcie teoretyczne
Organizational Characteristics of Knowledge Teams - Theoretical Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 209-218, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie zespołem ludzkim, Zarządzanie wiedzą, Organizacja
Team management, Knowledge management, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych czasach kompetentne organizacje to takie, które nie tylko posiadają pojedynczych pracowników reprezentujących różne umiejętności oraz charakteryzujących się rozbudowaną wiedzą ogólną i specjalistyczną, ale również takie, które posiadają pracowników potrafiących współpracować razem tworząc zespoły wiedzy. Istotnym jest właściwe budowanie i zarządzanie podmiotami gospodarczymi, gdzie winna występować równowaga między doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami zatrudnionych, dzięki czemu zwiększa się kreatywność i potencjał nie tylko indywidualny, ale i zbiorowy. Nowoczesne firmy dążąc do sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej zdają sobie coraz częściej sprawę, że nie są w stanie osiągnąć określonych efektów odwołując się jedynie do tradycyjnych rozwiązań systemu zarządzania. Z tego też względu poszukują nowych rozwiązań wspierających efektywność i skuteczność ich funkcjonowania. Jednym z pomysłów jest zwrócenie uwagi na kompetencje i adekwatne zarządzanie nimi. Kompetencje są pochodną wiedzy, która skumulowana jest w umysłach pojedynczych pracowników. Zarządzający uświadamiają sobie, że sukces nie jest jedynie wysiłkiem pojedynczych pracowników, ale całych zespołów, w których dokonuje się proces kodyfikacji wiedzy. Istotnym, zatem jest właściwe budowanie i zarządzanie podmiotami, gdzie winna występować równowaga miedzy doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami zatrudnionych, dzięki czemu zwiększa się kreatywność i potencjał nie tylko indywidualny, ale i zbiorowy. (abstrakt oryginalny)

If organizations want to be competitive in local and global markets, they must bring unique products and services solutions. Forming knowledge teams is possible thanks to new technology that neutralize time and geographical barriers. Those organizations are able to make use of the best world's experts, practitioners and knowledge bases. Other reasons for creating these teams is the fact that more and more companies realize different projects that should be performed by adequate teams. The main objective of this paper is to describe the fundamental features of arising, functioning and developing the knowledge team's organization. This subject has not been described in literature yet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J., Zespołowe formy działalności innowacyjnej, w: Cz. Sikorski, T. Czapla, M. Malarski (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
  2. Brzeziński M., Organizacje kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Centrum Integracji Społecznej "Integro", "Biuletyn Informacji Publicznej" nr 3, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2007.
  4. Fontainha E., Gammon-Leary P., Communities of Practice and Virtual Learning Communities: Benefits, Barriers and Success Factors, e-Learning Papers 2007, No. 5, www.elarningpapres.eu (dostęp 12.10.2011).
  5. D. Gach, Procesy zespołowego uczenia się, w: A. Stabryła (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 715, Kraków 2006.
  6. Gartton C., Wegryn K., Managing without Walls, Maximize Success with Virtual, Global, and Cross-Culture Teams, MC Press, Lewisville 2006.
  7. Golińska-Pieszyńska M., Polityka a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
  8. Grześ A., Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym, w: E. Jędrych, J. Lendzion (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
  9. Janiszewska M., Zarządzanie kompetencjami osób drogą do osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  10. Milton N., Knowledge Management for Teams and Project, Neal-Schuman Publishers, London 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu