BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ancyparowicz Grażyna (Główny Urząd Statystyczny)
Tytuł
Zobowiązania przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu umów na derywaty zawartych w latach 2007-2009
Liabilities of Non-Financial Enterprises on Deriva-tives Contracts in 2007-2009
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 15-25, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Sektor przedsiębiorstw, Zobowiązania finansowe, Ryzyko kursowe, Kontrakty terminowe
Manufacturing sector, Financial liabilities, Exchange risk, Fixed-period contracts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce otwartej przedsiębiorstwa muszą zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym. W tym celu zawierają kontrakty terminowe, umowy na opcje walutowe, CIRS. W czasie ostatniego kryzysu w gospodarce światowej ta forma zabezpieczenia okazała się zawodna. Umowy na derywaty były przyczyną obniżenia rentowności sektora przedsiębiorstw, a nawet bankructwa niektórych polskich firm. Z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw miało bezpośredni związek z załamaniem obrotów w handlu zagranicznym, a tylko sporadycznie - ze spekulacjami na rynku walutowym. W 2010 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw poprawiły się, ale nadal pozostały wysokie zobowiązania z tytułu umów na derywaty, mogące mieć negatywne następstwa w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

In an open economy, companies need to hedge against currency risk. For this purpose, they conclude the futures contracts, currency options and CIRS. During the recent crisis in the global economy, this form of security brought negative financial results. The agreements on derivatives led to a decline in the profitability of the enterprise sector, and even to some bankruptcies of Polish companies. A survey conducted by the Central Statistical Office indicates that the worsening financial results of companies had a direct connection with the collapse of foreign trade, only sporadically - with speculation on the currency market. In 2010, the financial results of enterprises improved, but they still remained high financial obligations under the derivatives contracts, which may have repercussions in the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 2. Claessens S., Kose M.A., Terrones M.E., What happens during recessions, crunches and busts?, IMF Working Paper 08/274, Washington 2008.
 3. Debt and Deleveraging: The Global Credit Bubble and Its Economic Consequences, McKinsey Global Institute, January 2010.
 4. Instrumenty pochodne w portfelach przedsiębiorstw niefinansowych. Raport z badania, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa lipiec 2010.
 5. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk 2001.
 6. Karkowski P., Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa, GreenCapital.Pl, Warszawa 2009.
 7. Kucharski M., Rączkowski S., Wierzbicki J., Pieniądz i kredyt w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1973.
 8. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna - dane roczne, NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/m_poz_inwest.html.
 9. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 10. Morawski W., Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, Difin, Warszawa 2008.
 11. Szambelańczyk J., Refleksje o działalności kredytowej na tle globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, referat na spotkaniu Klubu Polska 2015+ Działalność kredytowa w dobie spowolnienia gospodarczego z perspektywy banków i przedsiębiorstw, 25 marca 2009.
 12. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 13. World Investment Report 2010, UNCTAD www.unctad.org/WIR.
 14. www.nbp.pl/statystyka.
 15. Zając D., Więckowski I., Instrumenty pochodne forward/futures jako narzędzie zabezpieczające ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie, "Pieniądze i Więź" 2010, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu