BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czub Magdalena (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Brzezińska Anna I. (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Czub Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Appelt Karolina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla polityki społecznej i oświatowej
Early Childhood Education and Care : Challenges for Social and Educational Policy
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 1 (tematyczny), s. 19-23, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Opieka nad dzieckiem, Polityka społeczna, Jakość życia, Polityka oświatowa
Childcare, Social policy, Quality of life, Education policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dobrze zorganizowany i zintegrowany system wczesnej opieki i edukacji jest dużym wyzwaniem dla każdego państwa. Wiąże się z koniecznością zmian w świadomości społecznej profesjonalistów, rodziców oraz osób odpowiedzialnych za kształt państwa. Ponadto wymaga przeznaczenia odpowiednich środków finansowych, co stanowi dużą trudność, szczególnie dla krajów ubogich. Jednakże doświadczenia wielu państw i badania prowadzone w tym zakresie (por. Brzezińska, Czub, Czub w tym numerze) pokazują, iż inwestycja we wczesny rozwój dzieci jest pod każdym względem korzystna. Prawidłowy rozwój w pierwszych latach życia znacząco zwiększa szanse na dłuższe kontynuowanie nauki i skuteczność w znajdowaniu pracy, a także przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Bezpośrednie korzyści z tej inwestycji to: lepszy start szkolny, co ma wpływ na przebieg kariery edukacyjnej, co z kolei ma związek z alokacją w strukturze społecznej i jakością życia w dorosłości; ułatwienie godzenia ról rodzinnych i zawodowych rodzicom małych dzieci, co wpływa na poprawę wskaźników demograficznych; rozwój kapitału ludzkiego (zdrowsze, wszechstronnie rozwijające się, obywatelskie społeczeństwo). (fragment tekstu)

Well-organized unitary system of early childhood education and care is a great challenge for every country. It requires changes in public awareness among the professionals, parents and politicians and considerable financial outlay also. However, investment in this area ensures proper development of children during first years of life, significantly increases the chances of continuing education and labor market efficiency. It also prevents social exclusion. The article presents recommendations, which include the principles of the early childhood education and care system, resulting from research and practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternatywne formy opieki rozwojowej dla dzieci poniżej 3 roku życia (2009), Poznań: Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren.
 2. Belsky J. (2001), Developmental risks (still) associated with early child care, "Journal of Child Psychology and Psychiatry", 42, 845-859.
 3. Blakemore S.-J., Frith U. (2008), Jak uczy się mózg?, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bowlby J. (2007), Przywiązanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Bretherton I., Munholland K. (1999), Internal working models in attachment relationships: a construct revised, w: J. Cassidy, Ph.R. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, research and clinical application, New York: The Guilford Press, s. 89-115.
 6. Brzezińska A.I., Czub, M. (2012), Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim, "Polityka Społeczna", w tym numerze.
 7. Brzezińska A.I., Czub M., Czub T. (2012), Krótko- i długofalowe korzyści z wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji, "Polityka Społeczna", w tym numerze.
 8. Czub M. (2005), Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, w: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 41-66.
 9. Early Experiences Matters. A Guide to Improved Policies for Infants and Toddlers (2009), Zero to Three. National Center for Infants and Families.
 10. Gopnik A., Meltzoff A., Kuhl P. (2004), Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci?, Poznań: Media Rodzina.
 11. Grossmann K., Grossmann K. (1991), Attachment quality as an organizer of emotional and behavioral responses in a longitudinal perspective, w: C. Parkes, J. Stevenson-Hinde, P. Maris (red.), Attachment across the life cycle, London: Routledge, s. 93-114.
 12. Lubowiecka J. (2000), Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 13. Olds D.L., Henderson C.R. Jr., Cole R., Eckenrode J., Kitzman H. & Luckey, D. (1998), Long-term effects of nurse home visitation on children's criminal and antisocial behavior: 15-year follow-up of a randomized trial, "Journal of the American Medical Association", 280, s. 1238-1244.
 14. Ożadowicz N. (2011), Proces adaptacji dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego, Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (niepublikowany maszynopis pracy magisterskiej).
 15. Sameroff A., Lewis M., Miller S., red. (2000), Handbook of developmental psychopathology, New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 16. Siegel D. (2009), Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Sroufe L.A. (1995), Emotional Development. The organization of emotional life in the early years, Cambridge University Press.
 18. Sroufe L.A., Egeland B., Carlson E.A., Collins W.A. (2005), The development of the person. The Minnesota study of Risk and Adaptation from Birth to Adulthood, New York: The Guilford Press.
 19. Szredzińska R., Lewandowska K., Podlewska J. (2012), Zdrowie małych dzieci. "Dziecko Krzywdzone" nr 1(38), s. 63-81.
 20. Van den Boom D. (1994), The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: an experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers with irritable infants, "Child Development", 65, s. 1457-1477.
 21. Wood M.E. (1981), Costs of intervention programs, w: C. Garland i in. (red.), Early intervention for children with special needs and their families: findigs and recommendations, Seattle: University of Washington.
 22. Wygotski L.S. (1971), Problem rozwoju i rozpadu wyższych funkcji psychicznych, w: L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 489-507.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu