BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mysiak Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rola samorządu lokalnego i organizacji społecznych w wykorzystaniu potencjału turystycznego regionu na przykładzie gminy Cedry Wielkie
Local Government and Social Entities Influence in Development of Tourism Potential by Example of Cedry Wielkie Municipality
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 90, s. 119-129, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Rozwój turystyki, Samorząd gospodarczy w turystyce
Local development, Local government, Tourism development, Economic self-government in tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy była ocena roli władzy i kapitału społecznego w wykorzystaniu potencjału turystycznego na rzecz zwiększenia gospodarczej atrakcyjności gminy wiejskiej. Na podstawie materiałów i dokumentów urzędowych, danych statystycznych oraz literatury przedmiotu przedstawiono rozważania na temat wykorzystania tzw. renty położenia dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Podjęto próbę identyfikacji wpływu czynników lokalizacyjnych na inicjowanie i rozwój pozarolniczych funkcji gospodarczych, w tym turystycznych. Skoncentrowano się na analizie inwestycji zrealizowanych z wykorzystaniem środków UE, ich przydatności dla rozwoju lokalnego. (fragment tekstu)

The article reviews the involvement and cooperation between the local community represented by the local government and social organizations. Author highlights the development of the region with the participation of tourism in conjunction with the concept of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. LICKIEWICZ M. 2010: Lokalne Grupy Działania na terenach Natury 2000. [w:] Wieś Jutra, (red.) A. KRZECZKOWSKA, nr 10-11-12 (147-148-149). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 27-29.
 2. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Obszaru Działania LGR "Rybacka Brać Mierzei" 2010, Krynica Morska.
 3. PAWLEWICZ K., PAWLEWICZ A. 2010: Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 83. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 71-80.
 4. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011. Proeko, Gdańsk, s. 5.
 5. ROSNER A. 2008: Sprawozdanie z działalności IRWiR w 2007 roku. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (138). IRWiR PAN, Warszawa, s. 12-14.
 6. Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2008-2015, 2008, Cedry Wielkie.
 7. WALCZAK D. 2011: Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce. Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 92.
 8. WIATRAK A.P. 2008: Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej świetle planów rozwojowych Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 1 (138), IRWiR PAN, Warszawa, s. 74-75.
 9. WILKIN J. 2009: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (145), IRWiR PAN, Warszawa, s. 15.
 10. Województwo pomorskie, Podregiony, Powiaty, Gminy 2010, 2010. Urząd Statystyczny, Gdańsk.
 11. http://www.cedry-wielkie.pl/2010/12-09/prezentacja_www/index.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu