BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie
Asymmetric Information as a Cause of Credit Constraints in Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 88, s. 127-139, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Ograniczenia kredytowe, Rolnictwo, Kredyt rolny, Ograniczenia popytowe
Information asymmetry, Credit restraint, Agriculture, Agricultural credit, Demand constraint
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie mechanizmów wpływu asymetrii informacji na powstawanie ograniczeń kredytowych w rolnictwie zarówno o charakterze zewnętrznym (ograniczenia podażowe), jak i wewnętrznym (ograniczenia popytowe). W opracowaniu wykorzystano literaturę dotyczącą teoretycznych aspektów asymetrii informacji oraz ograniczeń kredytowych w rolnictwie. Ponadto skorzystano także z wyników badań empirycznych, prowadzonych przez autora w Polsce południowo-wschodniej na losowo wybranych próbach gospodarstw rolnych oraz banków działających w sferze finansowania wsi i rolnictwa. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to determine the impact of asymmetric information on creating credit constraints in agriculture. In this study used the results of empirical research farms and banks conducted in 2007-2009 in south-eastern Poland. The investigation showed that asymmetric information affects directly and indirectly (as a source of increased transaction costs, collateral requirements for agricultural loans, etc.) on the formation of credit constraints in agriculture. The problems associated with asymmetric information for farmers constitute an obstacle or barrier to access to credit, and increase the risk for banks lending to agriculture and constitute a premise for the rationing of agricultural loans. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BECK T.: Financing Constraints of SMEs in Developing Countries: Evidence, Determinants and Solutions, KDI 36th Conference: Financing Innovation-Oriented Businesses to Promote Entrepreneurship, Seoul, 2007.
 2. BERGER A.N., UDELL G.F.: Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance, Journal of Business, vol. 68, 1995.
 3. BESTER H.: Screening Versus Rationing in Credit Markets with Imperfect Information. The American Economic Review, vol. 75, 1985.
 4. CIŻKOWICZ P.: Rozwój finansowy a rola państwa, Zeszyty FOR, nr 3, s. 11-12, 2008.
 5. DANIŁOWSKA A.: Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 95, z. 3-4, 2008.
 6. DIAMOND D.: Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed Debt. Journal of Political Economy, vol. 99, nr 4, 1991.
 7. GUTIERREZ L.: Borrowing Constraints and the Agricultural Investment Decision Process. Agribusiness, vol. 18, issue 1, 2002.
 8. KULAWIK J.: Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia, Banki i Kredyt nr 9, s. 31, 2000.
 9. MESJASZ C.: Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, 2000.
 10. PETRICK M.: Demand or Supply Constraints? Financial Intermediation in the Private Farm Sector of Moldova, Quarterly Journal of International Agriculture, vol. 38, nr 2, 1999.
 11. STIGLITZ J.E., WEISS A.: Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. American Economic Review, vol. 71, 1981.
 12. SZAMBELAŃCZYK J.: Globalne zjawiska kryzysowe a banki spółdzielcze, Związek Banków Polskich, Warszawa, 2009.
 13. WOŚ A.: Drogi restrukturyzacji rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, nr 92, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu