BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Organizacja oparta na wiedzy a CSR
Knowledge-Based Organization and CSR
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 88, s. 141-149, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje oparte na wiedzy, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Organizacje uczące się, Etyka, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Knowledge-based organisations, Corporate Social Responsibility (CSR), Learning organisations, Ethics, Employees in enterprise
Uwagi
summ., Praca finansowana ze środków na naukę nr N N114 165638
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie cech organizacji uczącej się oraz przybliżenie idei CSR, zwłaszcza z tych obszarów, które mają powiązania z cechami organizacji opartej na wiedzy. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the characteristics of a learning organization, and bringing the idea of CSR, especially in those areas which have links with the characteristics of a knowledge-based organizations. Considerations taken showed that the learning organization is a space in which the concept of CSR can be properly interpreted, appropriated and implemented. The organization, which refers to the principle of continuous learning and sharing of, ethical behavior are appreciated and their impact on relationships, on interactivity. Ethics, in turn, provides sufficient grounds for the implementation of the enterprise all the principles of social responsibility. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Firma = etyka. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
  2. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Bruksela 2001.
  3. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K.: Wpływ rozwoju technologii na przedsiębiorstwo przyszłości. [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości: wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2000.
  4. JUCHNOWICZ M.: Motywowanie do rozwoju. [w:] Rybak M. (red.): Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania, nr 470, SGH, Warszawa 2000.
  5. KLIMCZAK B.: Etyka gospodarcza. [w:] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Miller A., Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Warszawa 1999, s. 103.
  6. MCGUIRE J.: Business and Society. Wydawnictwo Mcgraw-Hill, New York 1963.
  7. RYBAK M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. SENGE M.: Piąta dyscyplina - teoria i praktyka organizacji uczącej się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu