BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawer Monika (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Tytuł
Grywalizacja - nowy trend w rekrutacji kandydatów
Gamification - New Trend in Recruitment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 219-230, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rekrutacja pracowników, Grywalizacja
Human capital, Employee recruitment, Gamification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z dynamicznie rozwijających się w XXI wieku trendów jest grywalizacja. Mimo że wiąże się ona z zabawą i przyjemnością, jest coraz powszechniej wykorzystywana w wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jej specyfika, oparta na rywalizacji, nagrodach, odznaczeniach i rankingach, wpływa na wzrost motywacji i zaangażowania oraz na efektywność pracowników. Grywalizacja ma obecnie istotne znaczenie dla rozwoju metod wykorzystywanych w różnych obszarach zarządzania kapitałem ludzkim. Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania grywalizacji w procesie rekrutacji kandydatów. Na wstępie zdefiniowano pojęcie grywalizacji oraz dokonano opisu elementów mechaniki i dynamiki gier. Następnie zaprezentowano przykłady wdrożenia grywalizacji w rekrutacji w firmach zagranicznych i polskich. W podsumowaniu wskazano na szanse i ograniczenia rozwoju grywalizacji w rekrutacji pracowników we współczesnych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

One of the trends, which is dynamically developing in 21st century, is gamification. Although it is linked with fun and pleasure, it is increasingly being used in many aspects of the enterprise activity. Its specificity, based on competition, awards, distinctions and rankings, affects the growth of motivation and engagement, as well as on the efficiency of employees. Gamification has now a crucial meaning for the development of methods used in different areas of human capital management. The aim of the paper is to present the possibilities of applying gamification in the recruitment process. At the outset, the concept of gamification has been defined as well as the description of the elements of mechanics and dynamics of games has been done. Then the examples of implementation of gamification in recruitment in foreign and Polish companies have been presented. In the conclusion the possibilities and limitations of gamification development in staff recruitment in contemporary organizations have been pointed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Comprehensive List of 90+ Gamification Cases with ROI Stats, www.yukaichou.com/ gamification-examples/gamification-stats-figures/#.VGtUAjSG-So (dostęp 11.09.2014).
 2. Błaszczak A., Pracownicy wchodzą w świat grywalizacji, www.ekonomia.rp.pl/ artykul/942076.html?p=1 (dostęp 11.09.2014).
 3. Barta M., Start game! - grywalizacja, chwilowa moda czy skuteczne narzędzie HRM?, HR Standard, http://hrstandard.pl/2013/03/15/start-game-grywalizacja-chwilowa-moda-czyskuteczne- narzedzie-hrm/#more-24396 (dostęp 7.04.2014).
 4. Capgemini Consulting, Let the Games Begin Using Game Mechanics to Drive Digital Transformation, www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/ enterprisegamification.pdf (dostęp 11.09.2014).
 5. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 6. Domaradzki K., Naduk J., Grywalizacja - gra o pracę, Forbes, http://kariera.forbes.pl/ grywalizacja-gra-o-prace,artykuly,176911,1,1.html (dostęp 10.09.2014).
 7. Fijoł M., Grywalizacja metodą na optymalizację procesów rekrutacyjnych, Raport: Rekrutacja. Employer Branding 2014.
 8. Fitz-enz J., The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance, Amacom, New York 2000.
 9. Gartner, Raport: Innovation Insight: Gamification Adds Fun and Innovation to Inspire Engagement, w: M. Kwilosz, Grywalizacja - nadchodzi nowe, "Nowe Technologie" 2013, nr 1, Comarch S.A.
 10. Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, Raport Bilans Kapitału Ludzkiego 2014, PARP, Warszawa 2014, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/ Downloads/20140523082725/ BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454 (dostęp 10.09.2014).
 11. HR Standard, Czy klasyczna forma rekrutacji zostanie całkowicie wyparta przez grywalizację?, http://hrstandard.pl/2014/04/01/czy-klasyczna-forma-rekrutacji-zostanie-calkowiciewyparta- przez-grywalizacje/ (dostęp 15.09.2014).
 12. Jamka B., Dobór wewnętrzny i zewnętrzny. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001.
 13. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa 2014.
 14. Małkowska K., Graj w rekrutacje, HR Standard, http://hrstandard.pl/2014/10/02/graj-wrekrutacje/ (dostęp 11.09.2014).
 15. Meister J., Gamification: Three Ways To Use Gaming For Recruiting, Training, and Health & Wellness, Forbes, 2012, www.forbes.com/sites/jeannemeister/2012/05/21/ gamification-three-ways-to-use-gaming-for-recruiting-training-and-health-amp-wellness/ (dostęp 14.09.2014).
 16. Młynarczyk M., Gamifikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Raport Game Industry Trends 2013, www.git2013.pl (dostęp 11.09.2014).
 17. Palmer D., Lunceford S., Patton A.J., The Engagement Economy: How Gamification Is Reshaping Businesses, "Deloitte Review" 2012, Issue 11.
 18. Parmenter D., Key Performance Indicators. Developing, Implementing and Using Winning KPIs, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
 19. Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 20. Rybak M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, w: M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 21. Surdyk A., Edukacyjna funkcja gier w dobie "cywilizacji zabawy", "Homo Communicativus" 2008, nr3(5).
 22. Wawer M., Edukacja pracowników pokolenia Y - nowe potrzeby i rozwiązania, Edukacja- technika-informatyka. Wybrane Problemy Edukacji Technicznej i Zawodowej, Rocznik Naukowy nr 4, cz. 1, Rzeszów 2013.
 23. Zichermann G., Cunningham Ch., Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps, O'Reilly Media, Inc., Sebastopol 2011.
 24. Talent Bridge, Grywalizacja w procesie rekrutacji, 2014, www.talentbridge.pl/raporty/97- raport-grywalizacja (dostęp 10.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu