BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pięta-Kanurska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Proces gentryfikacji w miastach
Gentrification in the Cities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 395-405, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Socjologia miasta, Gentryfikacja
City revitalization, City sociology, Gentrification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie miasta są głównym motorem generowania innowacji i wzrostu gospodarczego. Jednak nie należy zapominać, iż są równocześnie areną występowania poważnych problemów społeczno-ekonomicznych i przestrzennych. Zaliczyć tu można problem degradacji centralnych dzielnic miasta, którego przejawem są zdekapitalizowane budynki, bezrobocie, ubóstwo czy wykluczenie społeczne. Ze względu na to, że obecnie Unia Europejska przykłada wielką wagę do koncepcji rozwoju zrównoważonego, warto zwrócić uwagę na gentryfikację, która jest procesem polegającym na podniesieniu poziomu życia na danym obszarze. W artykule scharakteryzowano proces gentryfikacji na wybranych przykładach oraz zidentyfikowano zarówno jego pozytywne, jak i negatywne aspekty. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the cities are the main driving force of generation of economic growth and of innovation. At the same time the cities are places of serious socio-economic and spatial problems, especially such as the problems of degradation of central districts, unemployment, poverty, social exclusion. Because of the fact that sustainable development plays nowadays a very important role in the European Union, it is worth paying attention to the gentrification process in cities, which aim is to raise the standard of living in a given area. This paper describes the process of gentrification on selected examples and identifies both its positive and negative aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson R., Bridge G., Gentrification in a Global Context. The New Urban Colonialism, Routledge 2005.
 2. Britain: The doughnut effect; Cities, ,,The Economist", London 2002, http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5037/is_200201/ai_n18268647.
 3. Cameron S., Housing, gentrification and urban regeneration policies, ,,Urban Studies" 1992, no. 1(29).
 4. Forum Rewitalizacji; http://www.fr.org.pl/client/show_section.php.
 5. Gorczyca K., Rewitalizacja według typów rozwijanych funkcji, [w:] R. Guzik (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 6. Guzik R. (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 7. http://www.arl.pl/subindex.php?KOD=rewitalizacja&LNG=PL.
 8. http://www.tcpa.org.uk/.
 9. Hamnett C., The blind men and the elephant: the explanation of gentrification, Transactions of the Institute of British Geographers 1991, no. 16(2), s. 173-189.
 10. Jałowiecki B., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 11. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007, CdR 163/2007 EN - AW (ASZ)/ak.
 12. Korenik S., Główne kierunki przekształceń układów osadniczych w świetle procesów globalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna, T. 5, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 13. Ley D., Alternative explanations for inner-city gentrification: a Canadian assessment, ,,Annals of the Association of American Geographers" 1986, no. 4(76).
 14. Lisowski A., Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast, [w:] J. Karczmarek (red.), Zróżnicowanie struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999.
 15. Lorens P., Rola urbanisty w procesie planowania i realizacji projektów i programów rewitalizacji, "Urbanista" 2007, nr 12.
 16. Pięta-Kanurska M., Funding of cities revitalization projects based on URBACT II, focusing on community participation, Studia Regionalia nr 21, Wydawnictwo UE, Wrocław 2008, s. 84-90.
 17. Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA): Sytuacja ludności świata 2007. Uwolnienie potencjału rozwojowego obszarów miejskich, www.unfpa.org/publications/index.cfm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu