BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Beata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w niepublicznych placówkach oświatowych
Human Capital Management Challenge in Non-Public Educational Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 245-256, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oświata, Zarządzanie oświatą
Human capital, Human Capital Management, Education, Management in education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych wyzwań z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w placówkach niepublicznych. Są to wyzwania wynikające ze specyfiki takich podmiotów, które bazują na tych samych przepisach prawnych co ich publiczne odpowiedniki, a jednak mogą być znacznie bardziej elastyczne, ustalając chociażby zasady zarządzania ludźmi. Bardzo ogólnie również przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania oceny poziomu satysfakcji z pracy w obydwu typach placówek. Przyjęto, że w placówkach oferujących usługi edukacyjne satysfakcja z pracy zatrudnionych w nich nauczycieli może stanowić kluczowy czynnik sukcesu organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the article the author aims at the most important challenges for Human Capital Management in non-public schools in Poland. Problems concern usually the law system. Nonpublic educational institutions are usually more flexible and do not have to follow all the law rules that the public ones do. Author mentioned also the results of research concerning the evaluation of job satisfaction level in both types of schools: public and non-public. Job satisfaction of teachers has been considered as the key factor of market comparative advantage in institutions offering educational and training services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  2. Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Katowice 1997.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, DzU nr 50, poz. 400 z późn. zm.
  4. Szomburg J., Zbieranek P. (red.), Edukacja dla rozwoju, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
  5. Ustawa z dnia 26.01.1982 Karta nauczyciela, tekst jedn.: DzU z 2014 r., nr 0, poz. 191.
  6. Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty, tekst jedn.: DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu