BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza wymiany wewnątrzgałęziowej w czeskim handlu rolno-spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej
Analysis of Intra-Industry Trade in Czech Agricultural and Food Trade After the Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 90, s. 184-192, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Handel wewnątrzgałęziowy, Przemysł rolno-spożywczy, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Intra-industry trade, Agri-food industry, Agri-food company
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych tendencji rozwojowych w czeskim handlu rolno-spożywczym oraz analiza i ocena intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej Czech w handlu towarami rolno-spożywczymi po wejściu do UE. Badaniem objęto obroty towarami należącymi do sekcji 0, 1 i 4 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu SITC w latach 2003-2010. Te trzy sekcje obejmują niemal wszystkie towary rolno-spożywcze. Analizy zostały oparte na danych statystycznych pochodzących z bazy danych handlu zagranicznego Republiki Czeskiej, udostępnianej przez czeski urząd statystyczny (Český statistický úřad). (fragment tekstu)

Seven years have passed since Czech Republic joined the European Union. It is not a particularly long period; nevertheless, the first summaries of the accession results can be made. The presented paper carried out analysis of the intra-industry trade of the Czech Republic in the agriculture and food products trade. The calculations were made using Grubel-Lloyd indicator. The research shows that the share of intra-industry trade increased from 0.62 in 2003 to 0.65 in 2010. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CZARNY E. 2002: Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałeziowego. Monografie i Opracowania, z. 496, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  2. Databáze zahraničního obchodu, http://apl.czso.cz//pll/stazo/STAZO.STAZO.
  3. FAO Statistical Yearbook 2009, http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/publications- studies/statistical-yearbook.
  4. GREENAWAY D., MILNER C. 1985: Categorical Aggregation and International Trade. A Reply. The Economic Journal, Vol. 95, s. 486-487.
  5. GRUBEL H.G., LLOYD P.J. 1971: The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade. The Economic Record, Vol. 47, s. 494-517.
  6. GRUBEL H.G., LLOYD P.J. 1975: Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products. Macmillan, London.
  7. KRAUS J., BAŠEK V. 2009: Český agrární zahraniční obchod pět let po vstupu do Evropské unie. Bulletin ÚZEI, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, č. 5.
  8. MISALA J., PLUCIŃSKI E.M. 2000: Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka. Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
  9. POHLOVÁ K. 2011: Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2009. Ústav zemědělské ekonomiky a informací, č. 104.
  10. POMBO C. 2001: Intra-Industry Trade and Innovation: An Empirical Study of the Colombian Manufacturing Industry. International Review of Applied Economics, Vol. 15, s. 77-106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu