BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Landwójtowicz Anna (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Tytuł
Analiza czynników ryzyka w przedsięwzięciu innowacyjnym na wybranym przykładzie
An Analysis of Risk Factors in Innovative Project Based on the Selected Example
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 88, s. 185-194, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza czynnikowa, Ryzyko, Innowacje, Gospodarstwa rolne, Mapa ryzyka
Factor analysis, Risk, Innovations, Arable farm, Risk map
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie czynników ryzyka dla przykładowego procesu wdrażania innowacji z wykorzystaniem mapy ryzyka, opracowanej dla przedsiębiorstwa rolniczego. W realizacji pracy wykorzystano dostępną wiedzę literaturową w zakresie analizy ryzyka oraz dane dotyczące wdrożonej przez przedsiębiorstwo innowacji. (fragment tekstu)

Risk is often understood as an adverse event. It has to be remembered however, that despite of common understanding and use, the risk may also refer to positive phenomenon. Resignation of risk could mean a potential loss of benefits that arise from project implementation (subjected to high risk). Implementation of innovations is connected with a high degree of risk, mainly because of high implementation costs and its long time horizon. The risk connected with innovations is perceived as a product of probability of an occurrence of event and its results (loss). In order to minimise negative effects of the undertaking, a classification of its sources and interrelation has to be made. It is also important to set the level of accepted risk and evaluation of related financial consequences. Furthermore, it is vital to define a preventive action and choice of funding sources for risky enterprises. The study presents a hypothetical risk analysis process of innovation implemented by agricultural enterprise, using a technical-manufacturing risk map. Risk mapping is a method that enables to illustrate the probability of occurrence of an event and its consequences in order to determine priority actions leading to reduction of the negative effects of a given event. As far as the creation of the balance sheet is concerned, a given undertaking and sources of its risk are divided into three fields: high risk, medium risk and low risk. The procedure of risk management should aim to eliminate factors located in a high risk area and move towards the area of low risk (in accordance with the assumption that a total elimination of risk is impossible). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BIAŁOŃ L. (red.): Zarządzanie działalnością innowacyjną. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2010.
  2. BIELAWSKA A. (red.): Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  3. CHONG Y.Y., BROWN E.M.: Zarządzanie ryzykiem projektu. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  4. GRUDZIŃSKI J., Informatyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie, http://ir.ptir.org/artykuly/pl/109/IR(109)_2383_pl.pdf, 28.05.2011.
  5. KOMOROWSKI J., MOCZYDŁOWSKA J. (red.): Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.
  6. KULIŃSKA E., DORNFELD A.: Zarządzanie ryzykiem procesów: identyfikacja, modelowanie, zastosowanie. Politechnika Opolska, Opole 2009.
  7. ŁUNARSKI J. (red.): Zarządzanie innowacjami: podstawy zarządzania innowacjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007a.
  8. ŁUNARSKI J. (red.): Zarządzanie innowacjami: system zarządzania innowacjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007b.
  9. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, http://www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewnetrznego/metodyka/zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf, 28.05.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu