BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórniak-Krzykacz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Problem kwantyfikacji rządzenia lokalnego: kryteria, komponenty, wskaźniki. Przegląd doświadczeń zagranicznych
Local Governance Quantification Issue: Criteria, Components, Indicators. Foreign Experiences Review
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 406-415, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Kryteria oceny
Public governance, Evaluation criteria
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje uwagę na problematyce kwantyfikacji rządzenia lokalnego. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest uzasadnienie potrzeby konstruowania kompleksowych miar, za pomocą których możliwe jest ocenianie jakości tego zjawiska. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na trudności doboru właściwych kryteriów oceny i ich operacjonalizacji za pomocą wskaźników. W artykule dokonano przeglądu funkcjonujących na świecie systemów pomiaru rządzenia lokalnego i dokonano ich systematyzacji. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on local government quantification issues. The starting point for the discussion is the justification of the necessity to construct complex measurements which allow to evaluate the quality of this phenomenon. In the next part an attention is focused on the difficulties of selecting the appropriate criteria of evaluation and on their operationalization with the use of indicators. The article presents the world systems of local governments measurement and systemizes them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy: Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming Institutions, Growth and Quality of Life, World Development Report 2003, World Bank and Oxford University Press, Washington D.C. 2003.
 2. Bouckaert G., Auwers T., Van Reeth W., Verhoest K., Handboek Doelmatigheidsanalyse: prestaties begroten, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel 1997.
 3. Ecorys: Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce, Warszawa 2008, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/A442CA66-0350- 4420-9DB1-F95F163501B8/48886/raportkoncowy.pdf (10.05.2010).
 4. Foneska L., Indicator Tools for Assessment and Analysis of City Governance, World Bank Institute Urban and City Management Program, 2000, http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/Library11.htm (10.05.2010).
 5. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005, Policy Research Working Paper 4012, World Bank, Washington D.C. 2006.
 6. Kaufmann D., Mastruzzi F.L. i M., Governance and the City: An Empirical Exploration into Global Determinants of Urban Performance, Discussion Paper, World Bank, Washington D.C. 2004.
 7. Kjar A.M., Rządzenie, Wydawnictwo Sic! S.c., Warszawa 2009.
 8. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. PN-EN ISO 9000:2006, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 10. Soos G., Indicators of Local Democratic Governance Project. Concept and Hypothesis, Tocqueville Research Center, Local Government and Public Service Reform Initiative Open Society Institute, Budapest 2001.
 11. Wilde A., Narang S., Laberge M., Moretto L., A Users'Guide to Measuring Local Governance, UNDP Oslo Governance Centre 2009.
 12. Wojciechowski E., Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa 2009.
 13. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, opublikowany dla Banku Światowego przez Oxford University Press, New York 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu