BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusek Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Metropolizacja w Polsce - szansa czy utopia?
Metropolization in Poland - Chance or Utopia?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 416-428, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Metropolizacja, Aglomeracje miejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy
Metropolisation, Urban agglomerations, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem referatu jest przedstawienie teoretycznych problemów związanych z procesem metropolizacji w Polsce. Drugim celem referatu jest przedstawienie autorskiej oceny lansowanej w Polsce koncepcji metropolizacji zamiast "nieefektywnej" polityki spójności. Autor wskazuje na utopijność poglądów na temat możliwości zbudowania w Polsce metropolii w oparciu o środki publiczne. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present theoretical problems associated with the metropolization process in Poland. The second aim of the article is to present the author`s concept of the metropolization which is promoted in Poland instead of "inefficient" cohesion policy. The author points to the utopian views on the opportunities to build a metropolis in Poland on the basis of public resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, KPZK, Warszawa 2008.
 2. Encyklika Caritas in veritate Ojca Świętego Benedykta XVI, O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Libreria Editrice Vaticana 2009.
 3. Florida R., Who's Your City ? How the Creative Economy is Making Place Where You Life the Most Important Decision on Your Life, Basic Books 2008.
 4. Gorzelak G., Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej. Ekspertyza dla MRR, Warszawa 2006, www.mrr.gov.pl.
 5. Gorzelak G., Metropolizacja i globalizacja a możliwości konwergencji, [w:] J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki (red.), Co ekonomiści myślą o przyszłości, PAN Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PTE, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 2009.
 6. Gruchman B., Od aglomeracji do klastrów przemysłowych i środowisk innowacyjnych, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 8. Klasik A., Rola metropolii w rozwoju regionalnym, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" 1997, t. XV.
 9. Korenik S., Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na progu XXI wieku. Wyzwania dla polityki przestrzennej, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Korenik S. (red.), Kształtowanie się wrocławskiego obszaru metropolitalnego w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 11. Krugman P., Fujita M., Venables A., The Spatial Economy - Cities, Regions and International Trade, MIT Press, July 1999.
 12. Krugman P., Development. Geography and Economic Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 1995.
 13. Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław 1984.
 15. Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitarne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006.
 16. Nie zbudujemy w Polsce Irlandii, Wywiad z G. Gorzelakiem, "Gazeta Wyborcza" z 25 lutego 2008.
 17. Plan Balcerowicza 2009, Wywiad z L. Balcerowiczem, "Gazeta Wyborcza" z 18 grudnia 2009.
 18. Prusek A., Endogeniczny rozwój regionów opóźnionych w rozwoju w warunkach europejskiej polityki spójności i Strategii Lizbońskiej, [w:] A. Prusek (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, UE w Krakowie i WSGiZ w Krakowie, Kraków 2009.
 19. Prusek A., Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego, [w:] Wyzwania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo UE, Kraków 2010.
 20. Prusek A., Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski, [w:] Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, "Biblioteka Regionalistyki" nr 1, Wrocław 2001
 21. Stiglitz J.E., Globalizacja, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu