BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Relacje społeczno-ekonomiczne w podregionach Dolnego Śląska
Socio-Economic Relations in Lower Silesia Subregions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 429-437, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Region, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Region, Social and economic conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej występującej w podregionach Dolnego Śląska klasyfikowanych, zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), na poziomie NTS 3. Dokonano również próby wykazania wewnętrznych zróżnicowań mających miejsce w regionie. Badaniu poddano następujące wielkości: wydatki i dochody budżetów w przeliczeniu na mieszkańca, stopę bezrobocia rejestrowanego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, liczbę podmiotów zarejestrowanych oraz jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON, nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach oraz przyrost naturalny i migracje ludności. Do badania zgromadzono przestrzenne szeregi danych dla roku 2008. (abstrakt oryginalny)

The article analyses socio-economic situation in Lower Silesia subregions. They are classified according to the Nomenclature of the Territorial Units for the Statistical Aims (NTS) on the level NTS 3. It also tries to show the inner diversity taking place in the region. The following quantities are studied: the expenditure and the income of budget per one inhabitant, the rate of registered unemployment, gross average monthly salary, the number of registered subjects and the newly registered units in the National Official Business Register REGON, money spent on the investments and gross value of fixed assets in enterprises and the birth rate and migrations. For this research the spatial sets of data valid for the year 2008 have been gathered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl.
  2. Mielczarek A., Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach handlowych, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Logistyka.net.pl, http://www.logistyka.net.pl.
  3. Pięćsetka Polityki 2009, "Polityka" 2010, nr 19.
  4. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2009, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2009, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu