BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyszewska Joanna (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Frycz Michał (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
Tytuł
Działania samorządu województwa w celu podniesienia dostępności komunikacyjnej Dolnośląskiego Obszaru Metropolitalnego
Actions of Voivodeship Government in Order to Improve Transport Accessibility of the Lower Silesian Metropolitan Area
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 438-446, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Transport
Metropolitan area, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie działań samorządu województwa dolnośląskiego w zakresie podniesienia dostępności komunikacyjnej powstającego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Autorzy, wychodząc od analizy procesów formowania się obszarów metropolitalnych na świecie i w Europie, przedstawiają działania prowadzone w ostatnich latach przez władze regionu dolnośląskiego w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Wśród prowadzonych projektów na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie władz samorządu województwa w budowę nowoczesnej kolei metropolitalnej, w tworzenie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC oraz w projekt aktywizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie głównego ośrodka wzrostu w województwie dolnośląskim, jakim jest powstający Wrocławski Obszar Metropolitalny. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the actions of the Lower Silesia voivodeship government in order to improve transport accessibility of the emerging Wrocław Metropolitan Area. The authors of the article start with the analysis of the formation process of metropolitan areas in the contemporary world and particularly in Europe. Based on that analysis they present the actions carried out by Lower Silesia voivodeship in recent years aimed at the improvement of local roads, railways and airport infrastructure. As a part of these actions a special attention should be paid to the commitment of the voivodeship government in building a modern metropolitan railway system, creating Central European Transport Corridor (CETC) and activating the Odra River Waterway. All these actions aim at strengthening primary growth centre in Lower Silesia Voivodeship which is Wrocław Metropolitan Area, through better links with local and foreign environment and, consequently, leading to further growth based on the principle of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
  2. Głowaczewski R., Realizacja zadań na drogach wojewódzkich w 2009 roku, Wrocław 2010.
  3. Gorzelak G., Jałowiecki B., Smętkowski M., Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
  4. Lendzion J., Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, Ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy (umowa BAB. I. 374 / F z dnia 3 grudnia 2004 r.) dla potrzeb tworzenia Narodowej Strategii Rozwoju Regio-nalnego.
  5. Potoczna I., Wzrost konkurencyjności Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Wrocław 2007.
  6. Smętowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce), Raporty i Analizy EUROREG NR 1/2009, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa, maj 2008.
  7. Szlachta J., Metodyka prowadzenia prac na rzecz wsparcia rozwoju WOM jako obszaru funkcjonalnego (prezentacja), Wrocław 2010.
  8. Woś K., Miłkowski M., Aktywizacja międzynarodowej Odrzańskiej Drogi Wodnej jako ważnego elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), "Gospodarka Wodna" 2009, nr 12, s. 498-501.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu