BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna I. (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Czub Magdalena (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Czub Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Krótko- i długofalowe korzyści z wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji
Short- and Long-Term Benefits from Early Care and Education of Children
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 1 (tematyczny), s. 24-27, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Opieka nad dzieckiem, Polityka społeczna, Jakość życia, Edukacja
Childcare, Social policy, Quality of life, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wczesną opieką i na wpływie oddziaływań edukacyjnych w pierwszych latach życia na dalsze funkcjonowanie jednostki. Analiza, niezwykle już rozbudowanych obecnie, wiedzy i badań dotyczących jakości wczesnej opieki, wskazuje na jej doniosłe znaczenie w kształtowaniu się tzw. kompetencji "miękkich" (np. poczucia własnej wartości, autonomii, zdolności do regulowania swoich stanów emocjonalnych, umiejętności współpracy w zespole) oraz redukowaniu powstawania problemów emocjonalnych i różnorodnych zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych. (fragment tekstu)

The Western societies idea of need to invest in early care and education of the youngest citizens become more and more prevalent and is supported by scientific research. The condition of the young people in our country, indicates the need to promote the idea also in Poland. The paper contains an analysis of the research on the effectiveness of early educational interventions. Research confirms the positive impact of early educational effects on the functioning in the school and the duration of the education, as well as on social functioning measured by the level of employment, income and assets. The benefits of early childhood education are also visible in the lower criminality. Conducted research also indicates that from the point of view of state economics, early care and education is beneficial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belfield C.R., Nores M., Barnett S., Schweinhart L. (2006), The High/Scope Perry Preschool Program. Cost-benefit analysis using data from age-40 followup, "The Journal of Human Resources" nr 41(1), s. 162-190.
 2. Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji, Kraków: Universitas.
 3. Brzezińska A.I., Czub T., Czub M., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2012), Postponed or delayed adulthood?, w: E. Nowak, D. Schrader, B. Zizek (eds.), Educating competencies for democracy, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, s. 135-157.
 4. Brzezińska A.I., Czub T., Hejmanowski Sz., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2012), Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości, "Kultura i Edukacja" nr 3, s. 23-50.
 5. Brzezińska, A.I., Czub, T., Nowotnik, A., Rękosiewicz, M. (2012), Wspomaganie polskiej młodzieży we wkraczaniu w dorosłość. Dyskusja na marginesie Raportu "Młodzi 2011", "Kultura i Edukacja" nr 3, s. 258-272.
 6. Caille J.P. (2001), Scolarisation a 2 ans et reussite de la carriere scolaire au debut de l'ecole elementaire, "Education i Formations" nr 60, s. 7-18.
 7. Campbell F.A., Pungello E.P., Burchinal M., Kainz K., Pan Y., Wasik B.H., Barbarin O.A., Sparling J.J., Ramey C.T., (2012), Adult outcomes as a function of an early childhood educational program: An Abecedarian Project follow-up, "Developmental Psychology", vol. 48(4), s. 1033-1043.
 8. Czub M. (2003), Społeczna natura rozwoju emocjonalnego, w: A.I. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Niewidzialne źródła. Szanse rozwoju w okresie dzieciństwa, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 55-71.
 9. ECE Taskforce Secretariat (2010), Cost benefit analysis in early childhood education, New Zeland.
 10. Komisja Europejska (2011), Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość (COM (2011)66) [komunikat], Bruksela.
 11. Leseman P.P.M. (2009), Wpływ wysokiej jakości edukacji i opieki na rozwój małych dzieci - przegląd literatury, w: Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 17-51.
 12. Lewis M., Feiring C., McGuffog C., Jaskir J. (1984), Predicting psychopathology in six-year-olds from early social relations, "Child Development" nr 55, s. 123-136.
 13. Lyons Ruth K., Alpern L., Repacholi B. (1993), Disorganized infant attachment classification and maternal psychosocial problems as predictor of hostile-aggressive behawior in the preschool classroom, "Child Development" nr 64, s. 572-585.
 14. Reynolds A.J. (1997), The Chicago Child-Parent Centers: a longitudinal study of extended early childhood intervention, Discussion Paper no. 1126-97, Madison, WI: Institute for Research on Poverty.
 15. Sroufe L.A., Egeland B., Carlson E.A., Collins W.A. (2005), The development of the person. The Minnesota Study of Risk and Adaptation from Birth to Adulthood, New York: The Guilford Press.
 16. Szafraniec K. (2011), Raport Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 17. Szafraniec K. (2012), Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła, "Nauka" nr 1, s. 101-122.
 18. Sylva K., Melhuish E., Sammons P., Siraj-Blatchford I., Taggart B. (2004), The Effective Provision of Pre-School Education [EPPE] Project. A longitudinal study funded by the DfES (1997-2003), The EPPE Symposium at The British Educational Research Association (BERA). Annual Conference UMIST, Manchester, 15th-18th September.
 19. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families (2010), Head Start Impact Study. Final Report, Washington, DC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu