BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniszkis Witold (Rodan Systems SA)
Tytuł
OfficeObjects® - uniwersalne środowisko zarządzania informacją i procesami działalności
OfficeObjects® - Universal Environment for Information and Business Processes Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 377-391, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Zarządzanie informacją, Oprogramowanie, Procesy biznesowe, Obieg dokumentów, Aplikacje internetowe
Information management, Software, Business processes, Documents flow, Internet application
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje złożone środowisko oprogramowania - OfficeObjects® , z perspektywy realizowanych na podstawie narzędzia OfficeObjects® genetycznych rozwiązań aplikacyjnych. Taka perspektywa wydaje się najwłaściwsza, ponieważ dopiero rozwiązanie konkretnych problemów biznesowych pokazuje użyteczność i siłę stosowanych narzędzi informatycznych. Należy podkreślić, że wszystkie prezentowane rozwiązania nie wymagały zastosowania żadnych dodatkowych narzędzi informatycznych, a szczególnie nie było potrzeby wykorzystywania języków programowania z wyjątkiem złożonych walidacji pól formularzy elektronicznych z wykorzystaniem języka Java Script. Zaprezentowane rozwiązania informatyczne zostały zrealizowane zgodnie z metodyką MDA (Model Driver Architecture).(abstrakt oryginalny)

The article presents complex OfficeObjects® software environment from a point of view of generic applications solutions accomplished by OfficeObjects® tools. This perspective seems to be the most appropriate because solving the specific business problems is the best way to show the usefulness and the strength of applied IT tools. It should be emphasized that all presented solutions did not require applying additional IT tools and there was no particular need for using the programming languages, apart from webforms JavaScript validation. The presented solutions have been implemented in accordance with the Model Driver Architecture (MDA) methodology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biblioteka rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects®, www.rodan.pl, 2010.
 2. Object Management Group, www.omg.org/.
 3. Opis platformy aplikacyjnej OfficeObjects®Document Manager, www.rodan.pl, 2010.
 4. Opis platformy aplikacyjnej OfficeObjects®Service Broker, www.rodan.pl, 2010.
 5. Opis produktu narzędziowego OfficeObjects®eForms, www.rodan.pl, 2010.
 6. Opis produktu narzędziowego OfficeObjects®Intelligent Content Manager, www.rodan.pl, 2010.
 7. Opis produktu narzędziowego OfficeObjects®Ontology Manager, www.rodan.pl, 2010.
 8. Opis produkty narzędziowego OfficeObjects®WorkFlow, www.rodan.pl, 2010.
 9. Referencja z projektu VIDE - M. Gajewski.
 10. Vand der Alst V.M.P., Berens P.J.S., Beyond Workflow Management: Produkt-Driven Case Handling, Group01, Sept. 30 - Oct. 3, 2001, Boulder Colorado, USA, ACM 2001.
 11. White M., Delivering Case Management with BPM In the Public Sektor: Combinig Knowledge with Process, w 2009 BPM and Workflow Handbook, Future Strategies Inc., Book Division, USA 2009.
 12. Workflow Management Coalition, www.wfmc.org/xpdl.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu