BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziora Leszek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Perspektywy rozwoju systemów Business Intelligence. Przegląd wybranych koncepcji
Perspectives for the Development of Business Intelligence Systems. The Review of Chosen Concepts
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 392-399, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Systemy Business Intelligence, Data Mining, Systemy wspomagania decyzji, Hurtownie danych, Wywiad gospodarczy
Business Intelligence systems, Data Mining, Decision Support Systems (DSS), Data warehouse, Business intelligence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie perspektyw rozwoju systemów Business Intelligence z uwzględnieniem takich wybranych koncepcji, jak systemy BI czasu rzeczywistego, BI oparte na zrównoważonej karcie wyników, automatyzacja decyzji, integracja BI ze sztuczną inteligencją. Przedstawia on istotę systemów BI, charakteryzuje ich konstrukcję, opisując główne komponenty systemu, jak hurtownia danych, portal korporacyjny, OLAP, pulpit menedżerski oraz aktualne obszary zastosowań systemów BI w CRM, finansach i logistyce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present development prospects of Business Intelligence systems, including such selected concepts as Real Time BI, BI based onto Balanced Scorecard, automated decisions, integration of BI and Artificial Intelligence etc. It presents the notion of Business Intelligence systems, briefly characterizes its construction describing main components like data warehouse, corporate portal, On-line Analytical Processing, Corporate Dashboard and current areas of BI applications in Customer Relationship Management, Finances and Logistics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. HOGART Business Systems Badania, Do 2012 r. rynek BI wzrośnie o 28%, artykuł w wersji elektronicznej: http://www.outsourcing.com.pl/14227.html, sierpień 2009.
 2. Hurtownie danych i Business Intelligence, Transition Technologies, http://www.tt.com.pl/.
 3. Inmon W.H., Data Architecture. The Implementation Paradigm, Wiley-QED, New York 1993.
 4. Januszewski A., Funkcjonalność Informatycznych Systemów Zarządzania. Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 6. Luhn H.P., A Business Intelligence System, "IBM Journal", http://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence, 20.08.2008.
 7. Moss L.T., Atre S., Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications, Addison, Wesley 2003.
 8. Nowicki A., Rot A., Ziora L., The Application of Business Intelligence Solutions in Enterprises. Review of Selected Case Studies in Polish Companies, [w:] Proceedings of The 2007 International Conference on E- Learning, E-business, Enterprise Information Systems and E-goverment EEE 2007, red. H.R. Arabnia, A. Bahrami, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA 2007.
 9. Olszak C., Analiza i ocena wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu organizacją, [w:] Informatyka dla przyszłości, J. Kisielnicki (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 10. Olszak C., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Power D.J., A Brief History of Decision Support Systems, DSSResources.com, http://en.wikipedia.org/ wiki/Business_intelligence, 25.08.2008.
 12. Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 13. The Future of Business Intelligence: Did Gartner Get It Right?, http://procureinsights.wordpress. com/2009/08/20/the-future-of-business-intelligence-did-gartner-get-it-right/@0, August 2009.
 14. Todman Ch., Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa 2003.
 15. Turban E., Aronson J.E., King D., Sharda R., Business Intelligence. A Managerial Approach, Prentice Hall, New Jersey 2008.
 16. Turban E., Aronson J. E., Liang T., Sharda R., Decision Support and Business Intelligence Systems, Prentice Hall, New Jersey 2007.
 17. Ziora L., Rot A., The Application of Enterprise Information Portals in Polish Companies. Case Study, [w:] Proceedings of "The 2008 International Conference on E-learning, E-business, Enterprise Information Systems, and E-government EEE 2008", red. H.R. Arabnia, A. Bahrami, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu