BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kompetencje pokolenia Y - wybrane aspekty
Competences of Generation Y - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 307-320, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wykształcenie, Kompetencje, Pokolenie Y
Labour market, People's education, Competences, Generation Y
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany dokonujące się zarówno w społeczeństwie, jak też w gospodarce wymagają nowego spojrzenia na kwestie szeroko rozumianych kompetencji, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia - pokolenia Y, które stanowić będzie w przeciągu kilku lat istotną część zasobów rynku pracy. Wobec tego za cel artykułu przyjęto przybliżenie wybranych kompetencji członków pokolenia Y. Celowi pracy podporządkowano jej układ. W części pierwszej dokonano charakterystyki pokolenia Y na tle pokolenia X i BB. W części drugiej ukazano zagadnienia związane z wykształceniem pokolenia Y, a następnie odniesiono się do ich kompetencji. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki badań wtórnych. (abstrakt oryginalny)

Both society and economy undergoing the changes that require a fresh look at widely understood competences, particularly those demonstrated by the Millennial Generation, also called Generation Y, that will be essential human resources in the labour market in the nearest future. Therefore, the aim of this article is to familiarize the readers with selected competences demonstrated by Generation Y. The structure of this article serves meeting its main objective. The first part describes Generation Y comparing with Generations X and BB. The second part describes the issues related with the education of Generation Y and referred to their competences. This article is based on the available references and secondary data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnik Sz., Turek K., Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków, PARP, Warszawa 2013.
  2. Czarnik Sz., Turek K., Aktywność zawodowa Polaków, PARP, Warszawa 2012.
  3. Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, PARP, Warszawa 2013.
  4. Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., Przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2014.
  5. Jelonek M., Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2011.
  6. Kosa U., Strzelec D., Zarządzanie pracownikami pokolenia Y, http://kadry.nf.pl/ Artykul/8560/Str_2/Zarzadzanie-pracownikami-pokolenia-Y/motywacja-pokolenie- Y-trendyzarzadzanie/ (dostęp 4.09.2014).
  7. Macky K., Gardner D., Forsyth S., Generational Differences at Work: Introduction and Overview, "Journal of Managerial Psychology" 2008, Vol. 23, Issue 8.
  8. Reeves T.C., Reeves, Oh E., Generational Differences, w: M.J. Spector, M.D. Merrill, J. van Merrienboer, M.P. Driscoll (red.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology, Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New York 2008.
  9. Smolbik-Jęczmień A., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, "Nauki o Zarządzaniu" 2013, nr 1(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
  10. Szczucka A., Turek K., Worek B., Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków, PARP, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu