BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych
Volatility of Wheat Futures as a Basis of Constructing Investment Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 91, s. 27-38, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty terminowe, Zboża, Strategia inwestycyjna
Fixed-period contracts, Corn, Investment strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania dziennej zmienności notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX, w połączeniu z wybranymi narzędziami analizy technicznej jako podstawy do konstruowania efektywnej strategii inwestycyjnej. Do badań wykorzystano rzeczywiste notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną z dwóch okresów. Pierwszy obejmował notowania od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku - dane z tego okresu posłużyły do rozeznania różnic w notowaniach kursów kontraktów terminowych w godzinach porannych (1:35-12:35) i popołudniowych (16:35-19:35). Drugi okres mieścił się w przedziale od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku i posłużył dokonaniu oceny skuteczności skonstruowanej strategii inwestycyjnej. (fragment tekstu)

The article presents the basic issues of investment strategies and principles of their construction. In addition, Authors indicated significant differences in the variability of wheat futures. Also Authors presented an investment strategy that is based on identified relations and Fibonacci ratios. Results of using built investment strategy are characterized with high effectiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BALINA R.: Wybrane aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII, Zeszyt 6, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 2. BANASIAK K.: Zastosowanie wybranych narzędzi analizy technicznej w prognozowaniu cen kontraktów terminowych na pszenicę. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 85.
 3. DANIELEWICZ P.: Geometria Fibonacciego - praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych. Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 2006.
 4. DRUCKER P.F.: The Practice of Management. Harper & Row Publishers Inc., New York 1954.
 5. FISHER R.: Liczby Fibonacciego na giełdzie. Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1996.
 6. GRIFFIN R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. HARTLE T.: Using Fibonacci Ratios and Momentum. Technical Analysis of Stocks & Commodities, Vol. 15. Technical Analysis Inc. 1997.
 8. JUSZCZYK S.: Wykorzystanie opcji do ograniczania ryzyka kurs walutowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 65.
 9. KANE J.: Advanced Fibonacci Trading Concepts. Kane Trading, Aberdeen 2003.
 10. KANE J.: A totally New 5-Point Pattern. Kane Trading, Aberdeen 2004.
 11. KOTLER P.: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 12. LIDDELL HART B. H.: Strategia: działanie pośrednie. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1959.
 13. MURPHY J. J.: Analiza techniczna. Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1999.
 14. NISON S.: Japanese Candlestick Charting Techniques Second Edition. New York Institute of Finance, New York 2001.
 15. NONAKA I., TAKEUCHI H.: Kreowanie wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 16. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom 6, Warszawa 1998.
 17. OKROJEK M.: Money Management na rynku walutowym. Magazyn Forward Nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011.
 18. OLEŃSKI J.: Standardy informacyjne w gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 19. PACHOTA J.: Fortuna czeka na giełdzie, czyli co każdy gracz wiedzieć powinien. Wydawnictwo CROM, Wrocław 1994.
 20. PAULOS J. A.: A mathematician plays the stock market. Basic Books Inc., New York 2003.
 21. PRING M. J.: Investment Psychology Explained - classic strategies to beat the market. John Wiley & Sons, Inc. New York 1995.
 22. SOBCZYK M.: Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 23. SZWAGER J. D.: The New market wizards - conversations with America's top traders. Harper- Coltins Publishers Inc., New York 1992.
 24. TRAMP K.: Giełda, wolność i pieniądze - poradnik spekulanta. Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 2000.
 25. ZALEWSKI G.: Kontrakty terminowe w praktyce. Wydawnictwo SURS.NET, Wyd. 2, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu