BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza efektywności OFE za pomocą modyfikacji miary ADF
Analysis of Open Pension Funds Efficiency Using the Modification of the Attraction of Dynamics of Fund Measure
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 37-46, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Efektywność, Ranking
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Effectiveness, Ranking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jak wiadomo, funkcjonujące miary efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) nie są doskonałe. Publikowane rankingi funduszy emerytalnych często nie odzwierciedlają właściwej ich hierarchii. W pracy podjęto próbę konstrukcji miary, która nie tylko brałaby pod uwagę zwroty osiągane przez OFE, ale dodatkowo oceniała dynamikę ich przyrostów. W niniejszej pracy proponuje się więc miarę, która umożliwia ranking funduszy, od najbardziej dynamicznego począwszy. Pozwala to minimalizować ryzyko wyboru takiego funduszu, który co prawda ma wysokie aktywa i satysfakcjonujące zwroty, ale słabnącą dynamikę zmian wartości jednostek uczestnictwa. Omawiana miara stanowi modyfikację wcześ-niejszej propozycji - miary atrakcyjności dynamiki funduszu.(abstrakt oryginalny)

As we know, a lot of known measures of Open Pension Funds efficiency are not perfect. Most of published rankings of funds do not express their hierarchy. In this paper we construct a measure that takes into account not only funds' returns but also dynamics of values of funds' units. The proposed measure allows to form rankings for the most dynamic funds. Using this measure we can minimize the risk of choice of the rich fund with a high rate of return and decreasing dynamics of its unit. The presented measure is some modification of the previous discussed ADF measure (Attraction of Dynamics of Fund).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białek J., Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny, [w:] Modelo-wanie Preferencji a Ryzyko'05, red. T. Trzaskalik, AE, Katowice 2005, s. 329-342.
  2. Białek J., The average price dynamics and indexes of price dynamics - Discrete time stochastic model, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 196, UŁ, Łódź 2006, s. 155-175.
  3. Białek J., Wpływ fuzji funduszy emerytalnych na przeciętną stopę zwrotu grupy OFE, [w:] Modelo-wanie Preferencji a Ryzyko'07, red. T. Trzaskalik, AE, Katowice 2007, s. 295-310.
  4. Białek J., Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE, [w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko'09, red. T. Trzaskalik, AE, Katowice 2009, s. 131-138.
  5. Białek J., Mikulec A., Statystyczna analiza wartości jednostek uczestnictwa i stóp zwrotu OFE, "Wiadomości Statystyczne" 5, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2009, s. 36-57.
  6. Gajek L., Kałuszka M., On the average return rate for a group of investment funds, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 2000, 152, s. 161-171.
  7. Gajek L., Kałuszka M., On some properties of the average rate of return - a discrete time stochastic model, 2001 (praca nieopublikowana).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu