BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celczyńska Anna (Uniwersytet Łódzki), Szymańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według wybranych czynników ryzyka
Damages in CR Automobile Liability Insurance of Mechanic Vehicles Owners with Respect to Chosen Risk Factors
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 55-65, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność cywilna, Ubezpieczenia obowiązkowe, Rynek ubezpieczeniowy, Analiza ryzyka
Civil liability, Compulsory insurance, Insurance market, Risk analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych OC w Polsce ustawicznie się rozwija. Ważnym elementem w kształtowaniu polityki taryfowej ubezpieczyciela jest analiza czynników ryzyka. W artykule podjęto próbę zbadania korelacji między kluczowymi czynnikami ryzyka w przedmiotowym ubezpieczeniu, jakimi są pojemność silnika oraz wiek ubezpieczonego, a zgłaszanymi szkodami. Obserwacją objęto trzy kolejne lata w jednostce zakładu ubezpieczeń.(abstrakt oryginalny)

The CR automobile liability insurance market develops continually in Poland. An important element of creating the tariff policy is risk factors analysis. In the article an attempt is made to examine the correlation between the key risk factors in insurance the subjects of which are the engine capacity, insurer's age and reported damages. The observations were collected in three consecutive years in an insurance unit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Metody statystyczne. Teoria i zadania, red. Cz. Domański, UŁ, Łódź 2001.
  2. Raport PIU, Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008, Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, Warszawa, październik 2009, s. 14.
  3. Raport UFG, Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009. Raport UFG, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, s. 97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu