BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuś Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Hodun Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Cykl kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych
Working Capital Cycle and Profitability of Industrial Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 91, s. 71-83, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Rentowność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Spółki giełdowe
Working capital, Enterprise profitability, Industrial enterprises, Stock market companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zależności między sprawnością zarządzania kapitałem obrotowym netto a rentownością przedsiębiorstw przemysłowych. Zasadnicza uwaga została zwrócona na określenie długości cyklu konwersji gotówki i poszczególnych komponentów cyklu, w powiązaniu z oceną rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własnego. Badania przeprowadzono dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). (fragment tekstu)

In this paper I investigate the relationship between working capital cycle and profitability of industrial companies. I used sample of 43 companies listed in the Warsaw Stock Exchange for the period of 2004-2008. The empirical findings show both positive (in the companies of metal industry) and negative (in the companies of automotive industry, building materials industry, light industry and pharmaceutical industry) relationships between cash conversion cycle and its components and companies' profitability. The relationships are result of working capital management strategies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRIGHAM E.F., GAPENSKI L.C.: Zarządzanie finansami. Tom 2. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 2. CZEKAJ J., DRESLER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. DUDYCZ T., WRZOSEK S.: Analiza finansowa, problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 4. DULINIEC A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 5. ELJELLY A.M.A.: Liquidity-profitability tradeoff: an empirical investigation in an emerging market. International Journal of Commerce & Management Vol. 14, No. 2, 2004.
 6. KOWALCZYK J., KUSAK A.: Finanse firm dla menedżerów. Praktyczna Szkoła Innowacji, Warszawa 1995.
 7. KRYSICKI W., BARTOS J., DYCZKA W., KRÓLIKOWSKA K., WASILEWSKI M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. KRZEMIŃSKA D.: Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
 9. NOTORIA SERWIS: Wyniki finansowe spółek giełdowych (CD). 2010.
 10. PLUTA W., MICHALSKI G.: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, jak zachować płynność finansową? Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 11. PODGÓRSKI J.: Statystyka dla studiów licencjackich. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 12. WĘDZKI D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu