BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Formy zabezpieczenia emerytalnego na rynku finansowym w Polsce
Forms of Pension Security on the Financial Market in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 104-114, wykr., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Odwrócona pożyczka hipoteczna
Individual Retirement Arrangements (IRA), Employee pension programmes, Reverse mortgage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena dobrowolnych dostępnych na rynku form zabezpieczenia na emeryturę w związku z zagrożeniem dla stabilności systemu emerytalnego w Polsce spowodowanym spadkiem osób w wieku produkcyjnym i wydłużającą się długością życia. W artykule opisano Pracownicze Programy Emerytalne oraz Indywidualne Konta Emerytalne. Ponadto przedstawiono inne alternatywne formy oszczędzania na emeryturę. Przeprowadzone badanie wskazuje na zróżnicowanie form oszczędzania na emeryturę oraz istotny udział form oszczędzania wykorzystujących instytucję funduszu inwestycyjnego.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to evaluate pension security products. The reduced size of active population and the extension of human life span, is the main threat to the stability of the retirement benefit system in Poland. The article describes the Employee Pension Programmes and Individual Retirement Accounts. Moreover, in the article its author describes alternative forms of pension security for example reverse mortgage. The study shows that pension security products are differentiated and the investment fund institution performs a vital role in these products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE, tablica 3, Biuletyn kwartalny. Rynek PFE 3/2009, Komisja Nadzoru Finansowego.
 2. Analizy Online http://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/7873/pentor%3A-66%25-polakow-uwaza%2C-ze-warto-oszczedzac%2C-oszczedza-6%25.html, (7.01.2010) oraz http://www.bankier.pl/wiadomosc/66-proc-Polakow-uwaza-ze-warto-oszczedzac-2042616.html. (20.01.2010).
 3. Badanie na temat postaw Polaków wobec oszczędzania, Pentor Research International SA, wrzesień 2009 r., http://gb.pl/ubezpieczenia/systemy-emerytalne/tylko-6-proc-polakow-oszczedza.html, (18.01.2010).
 4. Clarence C.R., The effective use Reverse Mortgages Retirement, "Journal of Financial Service Profe-ssionals", July 2009.
 5. Han B. Kang, The cost and benefit of reverse mortgages, "Journal of Finance & Accountancy, September 2010, vol. 4.
 6. Jędrasik-Jankowska I., Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 7. Kołosowska B., Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
 8. Nowak K., Nowe emerytury: reforma systemu ubezpieczeń społecznych, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1999.
 9. Oferta, http://www.funduszhipoteczny.pl/Oferta, (10.01.2010).
 10. Produkt flagowy HMI: Eventus, http://www.hmipolska.pl/eventus.php, (10.01.2010).
 11. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2050 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki, Warszawa, grudzień 2006.
 12. Środki zgromadzone w PPE, Biuletyn roczny. Rynek PPE 2008, Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/system_emerytalny/Dane_o_rynku/Dane_roczne/roczne_ppe.html, (16.01.2010).
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, DzU 2004 nr 116, poz. 1205.
 14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, DzU 2004 nr 116, poz. 1207.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu