BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żurakowska-Sawa Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Hodun Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Źródła finansowania przedsiębiorstw przemysłowych
Sources of Financing Industrial Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 91, s. 107-116, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Spółki giełdowe, Źródła finansowania
Financing enterprises, Industrial enterprises, Stock market companies, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie spółek giełdowych. W zakresie źródeł finansowania analiza będzie dotyczyła określenia udziału kapitału własnego, zobowiązań krótko- i długoterminowych w pasywach ogółem oraz ustalenia wartości źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw przypadających na jednego zatrudnionego. Badane podmioty to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla zapewnienia reprezentatywności i homogeniczności badanej próby zastosowano metodę doboru celowego. Kryterium doboru spółek była ich obecność na GPW w Warszawie w latach 2004-2009 oraz zaklasyfikowanie do 11 branż sektora przemysłu (tworzyw sztucznych, spożywczego, paliwowego, motoryzacyjnego, metalowego, materiałów budowlanych, lekkiego, farmaceutycznego, elektromaszynowego, drzewnego i papierniczego oraz przemysłu innego). Źródłowe dane do obliczeń pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych, dostępnych w bazie Notoria Servis oraz sprawozdań z działalności zarządów zamieszczonych na stronach internetowych badanych spółek. (fragment tekstu)

This paper presented the financial sources of industrial companies. The studies included 63 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The period of research covered the years 2004-2009. In all branches of the analyzed companies appeared strategy of prudent financing, mainly with private capital. The difference between companies appeared in the term structure of external capital debt. Applied funding strategy could be dependent on the company's financial situation, the strategy of action and the current financial policy objectives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CZERWIŃSKA-KAYZER D.: Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII, Ekonomia 5/2006.
  2. JUSZCZYK S.: Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 66/2008.
  3. Notoria Servis: Wyniki finansowe spółek giełdowych (CD). 2010.
  4. PISARSKA A.: Procesy inwestycyjne w opiniach zarządzających w sektorze MSP regionu świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 66/2088.
  5. WASILEWSKI M., NOWAK P.: Relacje w majątku i źródłach finansowania przedsiębiorstw rolniczych. [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/2006.
  6. WOLAK-TUZIMEK A.: Alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu