BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Szacowanie wartości jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat
Estimating the Value of Open Pension Funds Units on theEexample of Polsat OPF
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 137-145, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Sieci neuronowe, Fundusze emerytalne, Analiza falkowa
Neural networks, Pension funds, Wavelet analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono prognozowanie jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestycje w instrumenty przewidziane przepisami prawa przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju i kondycji rynków. Prognozę wykonano, opierając się na autorskim modelu integrującym analizę falkową oraz sieci neuronowe.(abstrakt oryginalny)

The article presents the forecasting of units of OPF on the example of Polsat OPF which investment policy assumes investments in the instruments provided by law while taking into account the current state of development and condition of the markets. The forecast is made based on the author's model of integrating the wavelet analysis and neural networks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aussum A. i in., Combing neural network forecast on wavelet-transformed series [J], "Connection Science" 1997.
 2. Bishop Ch.M., Neural Networks for Patterns Recognition, Oxford University Press 1995.
 3. Burrus C.S., Gopinath R.A., Guo H., Introduction to Wavelets and Wavelet Transform, Prentice Hall 1998.
 4. Chybniński F., Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 5. Dybała M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Dyduch M., Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'10, red. T. Trzaskalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Katowice 2010.
 7. http://pl.wikipedia.org.
 8. http://www.gpw.pl.
 9. http://www.money.pl.
 10. http://www.multiofe.pl.
 11. Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005.
 12. Rogala M., Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2006.
 13. Żurada J., Barski M., Jędruch W., Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania, PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu