BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe
Liquidity and Profitability of Agricultural Enterprises in Poland - a Model Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 88, s. 195-207, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Rentowność przedsiębiorstwa, Gospodarstwa rolne, Analiza korelacji
Financial liquidity, Enterprise profitability, Arable farm, Correlation analysis
Uwagi
summ., Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki Nr 3577/B/H03/2011/40
Abstrakt
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest ukazanie rentowności jako czynnika determinującego płynność finansową przedsiębiorstw rolnych w Polsce oraz wskazanie siły i kierunku tego wpływu. Do jego zbadania wykorzystano regresję wieloraką, w której zmienną zależną jest wartość wskaźnika szybkiego płynności finansowej. Przyjęto bowiem, zgodnie z kwerendą literatury, iż wskaźnik ten w sposób bardziej wiarygodny odzwierciedla zdolność przedsiębiorstw rolnych do finansowania zobowiązań krótkoterminowych. Nie uwzględnia bowiem wartości zapasów - specyficznych aktywów obrotowych dla tej grupy podmiotów. W badaniach jednak pozostawiono odwołania do wskaźnika bieżącej płynności w celu weryfikacji zależności między analizowanymi kategoriami. (fragment tekstu)

The aim of paper is to show the profitability as a factor in determining liquidity of agricultural companies in Poland and an evaluation of the strength and direction of this impact. This study used multiple regression model in which the dependent variable is the value of quick liquidity ratio. The study was conducted on the basis of 'Ranking 300' best agricultural enterprises in the years 2007-2009, so a sample of 900 subjects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(9) 2008.
 2. FRANC-DĄBROWSKA J.: Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych? Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 64 (2008).
 3. GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 4. MAŃKO S., SOBCZYŃSKI T., SASS R.: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 64(2008).
 5. Ranking 300 XVI Edycja, dodatek do Rolnik Dzierżawca, 1 marca 2011 r.
 6. Strona internetowa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytut Badawczego: www.ierigz.waw.pl (6 lipca 2011 r.)
 7. WASILEWSKI M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 8. WASILEWSKI M., GAŁECKA A.: Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 82(2010).
 9. WASILEWSKI M., GAŁECKA A.: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 81 (2010).
 10. WASILEWSKI M.: Kapitał pracujący a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw rolniczych [w:] W. Pluta (red.) Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1152, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 11. WASILEWSKI M.: Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych [w:] B. Bernaś, W. Pluta (red.) Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1159, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 12. ZAWADZKA D.: Empiryczna ocena płynności finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach - ujęcie porównawcze [w:] A. Bielawska (red.) Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 540 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu