BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fatuła Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych
Insurance as an Element of Household Financial Behaviour
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 146-154, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Zachowania klientów, Gospodarstwa domowe
Insurances, Customer behaviour, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie poruszono zagadnienie postrzegania ubezpieczeń jako produktów finansowych towarzyszących innym produktom lub sprzedawanych w szerszych pakietach. Przedstawione zostały badania, które wskazują, jakimi motywami kierują się członkowie gospodarstw domowych, decydując się na ubezpieczenie. Referat analizuje także tendencje w zakresie wpłacanych składek ubezpieczeniowych przed kryzysem gospodarczym i w czasie kryzysu.(abstrakt oryginalny)

The report discusses the problem of perceiving insurance as a financial product accompanying other products or as a financial product sold in packages. It presents the research showing the motives of the choice of insurance by members of households. The article also analyses trends of premium payments before and during the crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Canova L., Rattazzi A.M.M., Webley P., The hierarchical structure of saving motives, "Journal of Economic Psychology" 2005, no. 26.
  2. Fatuła D., Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, UE, Kraków 2010.
  3. Fatuła D., Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w druku).
  4. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka--Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1133, AE, Wrocław 2006.
  5. Kowalski J., Nie tylko recesja i brak edukacji, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 13 lipca 2004.
  6. Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
  7. Warneryd K.E., The Psychology of Saving. A Study on Economic Psychology, Edward Elgar Publishing, Inc., Northampton 1999.
  8. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych, red. T. Szumlicz, publikacja Komisji Nadzoru Ubez-pieczeń i Funduszy Emerytalnych, z. 1, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu