BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ efektywności inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na realizację funkcji ochronnej uniwersalnego ubezpieczenia na życie
The Impact of Investment Performance of Investment Funds on Unit-Linked Life Insurance Protection
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 185-193, tab., wykr., bibliogr., 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Efektywność inwestycji
Life insurance, Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest instrumentem łączącym oszczędzanie z ochroną ubezpieczeniową. Celem artykułu jest wskazanie zależności między efektami działalności lokacyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych a poziomem i kosztem ochrony ubezpieczeniowej. Określono też, w jaki sposób kształtowane są wartości poszczególnych elementów technicznych ubezpieczenia na skutek zmian tej efektywności.(abstrakt oryginalny)

Unit-linked life insurance is the instrument that combines savings with insurance protection. This article aims to identify the relationship between the effects of investment activities of unit-linked funds and the level and cost of insurance protection. It also defines how the values are shaped by the individual technical elements of insurance as a result of changes in this efficiency.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baldwin B.G., The New Life insurance Investment Advisor, McGraw-Hill, New York 2002.
  2. Black K., Skipper H.D., Life and Health Insurance, Prentic Hall, Engelwood Cliffs, NJ 1999.
  3. Kania P., Ubezpieczenie na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzyka osobowego, Fundacja Warty i Kredyt Banku, Warszawa 2008.
  4. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu