BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
E-learning jako element lifelong learning : przykład społeczeństwa polskiego
E-Learning as an Element of Lifelong Learning: the Example of Polish Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 397-409, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Edukacja, Kształcenie ustawiczne, Zdalne nauczanie, Badania ankietowe
Education, Lifelong learning, e-learning, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba przybliżenia aspiracji edukacyjnych Polaków w zakresie "edukacji przez całe życie" (ang. Lifelong Learning - LLL). Szczególne znaczenie przypisano edukacji przez Internet (e-learning) jako jednej z form LLL. W związku z realizacją zamierzonego celu w artykule przedstawiono zarówno rozważania teoretyczne, jak i subiektywne oceny Polaków na temat edukacji LLL, w tym e-learningu oraz ich roli w procesie zdobywania wykształcenia, motywacji i zmianie aspiracji edukacyjnych. Dla celów analizy wykorzystano głównie wyniki raportów publikowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu ze Szczecina, a jako materiał pomocniczy fragment wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę oraz dane publikowane przez GUS i CBOS. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at presenting educational aspirations of Polish people in terms of lifelong learning (LLL). Special attention was paid to e-learning as one of forms of LLL. To accomplish this objective, the Author referred both to theory and subjective opinions expressed by the Poles about LLL, with specific reference to e-learning, and its role in receiving education, becoming motivated and changing one's educational aspirations. The Author based her analysis on the reports published by the West Pomeranian Business School (ZPSB) in Szczecin and the findings of questionnaire survey she has conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 2. Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (dostęp 28.09.2014).
 3. Grant R.M., The Resource-Based Strategy of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991, Vol. 33, No. 3.
 4. Jarecki W., Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenia się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, w: Raport - zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych, ZPSB w Szczecinie, Szczecin 2013, www.platforma. knowledgeatwork.pl/O_Projekcie/Raporty_Z_Badan (dostęp 28.09.2014).
 5. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa 1995.
 6. Perspektywa uczenia się przez całe życie, załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r., Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2013, www.men.gov.pl/images/ mlodziez_zagranica/PLLL_2013_09_10zał_do_uchwały_RM.pdf (dostęp 28.09.2014).
 7. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, https://mac.gov.pl/files/wp-content/ uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (dostęp 28.09.2014).
 8. Poteralski J., Ogólnopolskie badania ankietowe słuchaczy studiów podyplomowych. Raport, ZPSB w Szczecinie, Szczecin 2013, www.platforma.knowledgeatwork.pl/O_Projekcie/ Raporty_Z_Badan (dostęp 28.09.2014).
 9. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009, GUS, Warszawa 2010.
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ (dostęp 28.09.2014).
 11. Wdrażanie strategii lizbońskiej. Reformy dla rozszerzonej Unii. Raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Lisbon Strategy, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy (dostęp 28.09.2014).
 12. Włodarczyk K., Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 13. www.cbos.pl (dostęp 28.09.2014).
 14. www.platforma.knowledgeatwork.pl (dostęp 28.09.2014).
 15. Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych. Komunikat z badań BS/39/2011, CBOS, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu